Frivilligt arbejde i WeShelter

WeShelter har sit udgangspunkt i det frivillige sociale arbejde. I WeShelters snart 125-årige historie har frivillige været drivkraften i organisationen. I dag er både ansatte og frivillige en del af WeShelter og dens virksomhed.

Hvorfor frivillige?

 • frivillige bidrager gennem engagement og arbejde til praktisk opgaveløsning og udvikling af WeShelters og dens institutioners aktiviteter og arbejdsmetoder
 • frivillighed er en del af organisationens historiske grundlag
 • frivillige løser vigtige opgaver og er med til at skabe gode resultater
 • frivillige er fortalere for hjemløse og udsatte

Vi forventer, at

 • frivillige kan have forskellige politiske, kulturelle og religiøse udgangspunkter, men de skal møde brugere og omverden med respekt og værdighed, åbenhed og tolerance

Frivillige har krav på

 • at være dækket af WeShelters eller dens institutioners lovpligtige forsikringer under udførelse af det frivillige arbejde
 • en ansat kontaktperson, som man kan henvende sig til i tilfælde af spørgsmål eller behov for vejledning om opgaveløsning
 • at have trygge rammer om indsatsen, og være omfattet af relevante politikker for et trygt arbejdsmiljø

Vi arbejder for, at frivillige har

 • indflydelse på eget arbejde
 • mulighed for at bidrage med synspunkter og ideer omkring udviklingen af WeShelter som helhed

Alle frivillige skal

 • underskrive en frivilligkontrakt. Frivillige samt grupper af frivillige skal indgå en frivilligkontrakt med WeShelter eller dens institutioner
 • Kontrakten skal indeholde en beskrivelse af frivilligindsatsen samt navn, adresse og cpr nr. på den/de frivillige. Kontrakten er samtidig den frivilliges sikkerhed

Frivilligt arbejde i WeShelter

Du kan downloade vores frivillipolitik som pdf her.