Madklub blandt hjemløse

Madklub for udsatte og hjemløse på NABO-center Amager

Gør en forskel for hjemløse og socialt udsatte og dyrk din interesse for at lave lækker mad med andre – Bliv frivillig i WeShelters sociale madklub!

 • Kan du lide at lave mad og hygge over et godt måltid?
 • Har du lyst til at lære mennesker med andre livshistorier at kende?
 • Vil du have adgang til gratis kurser og foredrag i samtaleteknik, misbrug, psykisk sundhed og sygdom, køkkenhygiejne mv.?
 • Er du 25 år eller derover, moden, stabil og psykisk robust og kan bruge 3-4 timer hver anden tirsdag (kl. 15.45 – ca. 19) sammen med en fast gruppe af frivillige?

Så har du nu chancen for at gøre en stor forskel for nogle, der virkelig trænger!

WeShelter søger nemlig frivillige til madklubben på NABO-center Amager. Vi er i gang med at udvide frivilliggruppen, så vi kan imødekomme brugernes brændende ønske og tilbyde madklub hver tirsdag.

Vi forventer, at du:

 • er over 25 årog psykisk robust
 • har lyst og energitil at engagere dig i det frivillige arbejde i minimum et år
 • er udadvendt, kontaktskabende og rummelig
 • er tålmodig, stabilog har mulighed for at deltage i madklubben hver 14. dag og i 4 netværksmøder om året
 • brænder for at arbejde med hjemløse og socialt udsatte

Vi kan tilbyde dig:

 • et udfordrende frivilligjob, hvor du kan kombinere dine interesser for madlavning og socialt arbejde
 • mulighed for at indgå i et fællesskabmed motiverede frivillige og en farverig brugergruppe
 • introduktionskursus og løbende opkvalificerende fyraftensmøderog kurser om misbrug, hjemløshed, konfliktløsning og frivillighed – se kommende kurser her
 • sparring på din indsats i madklubben og mange udviklingsmulighedersom frivillig i organisationen
 • dokumentation for dit frivillige arbejde efter et år

Mandlige ansøgere vil blive foretrukket, da vi tilsigter en ligelig køns- og aldersfordeling i madklubben.

NABO ligger på Portugalsgade på Amager og er et stort, lyst hus med en varm stemning og en fantastisk baghave. NABO er et socialpsykiatrisk værested for psykisk sårbare, socialt udsatte og hjemløse mennesker. I huset kan brugerne benytte sig af en café, forskellige værksteder, idrætsaktiviteter, undervisning, rådgivning og nogle arrangerede ture ud af huset. Der er kvalificeret personale ansat til at hjælpe brugerne og inddrage dem i de daglige aktiviteter. Huset har desuden et par værelser til akut-overnatning for husets brugere. Du kan læse mere om NABO på www.nabocenter.dk

De mennesker, der kommer i NABO tilhører en meget bred aldersgruppe med en lille overvægt over 40 år. Typisk er deres liv præget af psykisk lidelse og svage sociale netværk. Nogle har ligeledes misbrug, men det er ikke tilladt at være påvirket i huset. NABO-center Amager søger nu nye frivillige til madklubben.

Når madklubben mødes på NABO-center er personalet gået hjem. Madklubben starter hver gang med at beslutte, hvad der skal på menuen denne dag. Derefter går madklubben sammen ud og køber ind ligesom maden laves i fællesskab. Efter der er spist og hygget færdigt, ryddes der op i fællesskab og så madklubben siger på gensyn om 14 dage. Alle bidrager med det, de kan – det frivillige arbejde i madklubben er nemlig blandt udsatte ikke for udsatte.

Madklubbens formål er at lave lækker, ernæringsrig mad til få penge og skabe et fællesskab mellem motiverede frivillige og mennesker, der befinder sig i en livssituation præget af psykisk sårbarhed, ensomhed, misbrug og/eller hjemløshed. Vi arbejder ud fra det brede, positive sundhedsbegreb, hvor sundhed ikke blot handler om fysisk sundhed og velbefindende, men i lige så høj grad om at have et velfungerende socialt netværk og et aktivt og værdigt liv. Og så handler det om at skærpe sit blik for ressourcerne hos sine medmennesker.

Der er på nuværende tidspunkt 5 velfungerende madklubber i WeShelter – læse mere her.

Lyder det som noget for dig? Så send os en ansøgning! Skriv lidt om dig selv, din baggrund, dine erfaringer med målgruppen og ikke mindst din motivation for at ville være med i madklubben.

Har du spørgsmål er du også meget velkommen til at kontakte:

Projektleder Lise Larsen
mail: frivillig@weshelter.dk
tlf.:   36 16 11 13

Vi glæder os til at høre fra dig!