6_

Som frivillig netværksven for en hjemløs ung bliver du tilknyttet en beboer på herberget RG60 på Nørrebro. På RG60 bor der op til 30 unge mellem 18-30 år i kortere eller længere perioder. De er en blandet flok unge mennesker med en overvægt af unge mænd. Netværksvennen er et positivt voksenbillede, som den unge kan spejle sig i og som bidrager til, at den unge føler sig inkluderet i det omgivende samfund.

De unge færdes ofte i miljøer præget af stofmisbrug og/eller kriminalitet. Derfor består deres sociale netværk ofte af personale og andre brugere på de socialpsykiatriske væresteder og herberger. Det er ikke dét sociale liv, som mange af de unge drømmer om, men det kan være svært at selv finde fællesskaber og relationer udenfor hjemløse- og misbrugsmiljøer. Som frivillig netværksven bliver du et stabilt og trygt pusterum i en ellers kaotisk hverdag.

Vi forventer, at du er:

 • Tålmodig: Den unge kan være tøvende i forhold til at gå ind i en tillidsrelation, da han eller hun kan have oplevet mange svigt. Derfor er det vigtigt, at du tager initiativet og er tålmodig. Det kræver tid at få skabt tillid og et godt netværksvenskab.
 • Stabil: Du bliver ved med at møde op og være stabil – også selv om jeres aftaler ikke altid bliver overholdt. Du forstår sårbarheden i jeres relation, og er opmærksom på den tillid, som skal bygges op mellem jer – og særligt den hjemløse eller udsattes tillid til dig – ikke brydes.
 • Resursestærk: Du har overskud til at rumme den hjemløse eller udsatte. Den hjemløse er i fokus i jeres relation. Dine eventuelle problemer hører ikke hjemme i jeres relation.
 • Sidst i 20′erne eller derover: Du har livserfaring, som gør, at du kender dine egne grænser, så du kan skabe trygge rammer for jeres relation.
 • Kan se dig selv som netværksven over en lang periode: Relationen er meget vigtig for brugeren. Det kræver ofte mod, energi og overskud overhovedet at henvende sig med ønsket om en netværksven. Brugeren har altså taget det første skridt og det er vigtigt, at det skridt tages alvorligt.

Vi tilbyder:

 • At klæde dig ordentligt på til opgaven:Gennem samtaler med koordinatoren, sikrer vi, at du forstår netværksordningens vigtige formål og afstemmer dine forventninger med vores.
 • Mulighed for at gøre en stor forskel for et andet menneske.
 • Løbende sparring og støtte:Koordinatoren er altid til rådighed for støtte og sparring om netværksrelationen undervejs med vejledning og samtaler efter behov.
 • Opkvalificerende kurser og fyraftensmøder: WeShelters frivillige tilbydes kurser og fyraftensmøder, der giver dig viden om målgruppen, frivillighed, konfliktløsning mv. Og vi tager gerne imod forslag, hvis der et emne, du ønsker vi laver et kursus om. Se kommende kurser her.
 • Et stort netværk af frivillige:Der afholdes netværksmøder med de øvrige netværksvenner en gang i kvartalet, hvor du har mulighed for at sparre, erfaringsudveksle og dele dine oplevelser med de andre frivillige netværksvenner.
 • En tæt relation til et menneske med en helt anden livshistorie: Du kommer tæt ind på livet af et menneske, der har en helt anden baggrund og livshistorie end man ellers møder i sit liv.

Netværksvennerne mødes et par gange om måneden. I beslutter I fællesskab hvor ofte I mødes og hvor og hvad I laver sammen. Det kan blandt andet være at drikke kaffe og sludre, en gåtur i Fælledparken, dyrke motion og støtte den unge i at deltage i nye aktiviteter eller fællesskaber som fx en sportsklub eller lignende. Du kan også være en støtte i at undersøge uddannelse og bolig. Netværksvennerne matches efter fælles interesser og ønsker til relationen.
Vigtigst er det, at I sammen får opbygget en stabil relation over tid, som er givende og gensidigt respektfuld for den frivillige og brugeren.
WeShelter stiller entrébilletter til kulturinstitutioner og andre aktiviteter i København til rådighed.

Kunne du tænke dig, at gøre en positiv forskel for en ung?  Så send os en ansøgning! Skriv lidt om dig selv, din baggrund og ikke mindst din motivation for at være frivillig netværksven for hjemløse og udsatte unge.
Har du spørgsmål er du også meget velkommen til at kontakte

Projektleder Lise Larsen
mail: ll@weshelter.dk
tlf.:  31 38 28 24

Dit navn (skal udfyldes)

Din e-mail (skal udfyldes)

Din besked