Magasinet Hjemløs

Frivilligindsatsen på ungeherberget RG60

I WeShelters 122-årige historie har frivillige været en central drivkraft. Det gælder også i dag, hvor over 100 frivillige hver dag gør en forskel for ensomme og udsatte mennesker. Af Sara Troense. Foto: Brian Berg. Hos WeShelter anser vi frivillighed som et supplement til det pædagogiske arbejde på vores herberger og væresteder. De frivillige viser... Læs mere »

Skadesreduktion på Mændenes Hjem: Strukturelt, organisatorisk og individuelt

hjemløs_#2

Af Ivan Christensen, forstander Mændenes Hjem Hver eneste dag er Mændenes Hjem i kontakt med mere end 500 mennesker, som træder ind ad døren i et af vores tilbud. Mennesker med vidt forskellige livssituationer, forudsætninger og behov. Mændenes Hjem tilbyder en bred vifte af sociale og sundhedsfaglige tilbud; en boafdelingen med både herberg, boenhed og... Læs mere »

WeShelter. Et navn der opfordrer til forklaring

hanne_portræt

Af Hanne Thomsen, formand for WeShelter I de kommende år skal vi – ansatte, frivillige, bestyrelsesmedlemmer og støtter – mange gange sige ”det er os, der plejer at hedde Missionen blandt Hjemløse”, og vi skal med garanti også forklare, hvad det nye navn står for: Shelter er navnet på et ly, man fx kan bygge... Læs mere »

Vold mod kvinder kan føre til hjemløshed

Britta-Gitte-fotograf-3

Britta M. Lindqvist, daglig leder på Café Klare. Fotograf: Gitte Sofie Hansen. Hvad er det der adskiller hjemløse kvinders situation fra hjemløse mænds? Ifølge SFI anslås der at være knap 6000 hjemløse i Danmark, hvoraf ca. 22 pct. er kvinder. Hjemløseområdet er således domineret af mænd. Mange hjemløse kvinder vidner om seksuelle overgreb og vold i... Læs mere »

Vi ser mennesker

hjemlos_2_141

Når man som Missionen blandt Hjemløse løfter samfundsmæssige opgaver er det et vilkår, at de politiske vinde skifter. Det har betydning for hvor mange, der har behov for vores hjælp, og for vores arbejdsbetingelser. Sådan har det været gennem hele vores snart 125-årige levetid. I dette nummer af Hjemløs fremhæves kontanthjælpsreformen som et eksempel på... Læs mere »

Kontanthjælpsreformen sender unge på overlevelseshjælp

hjemlos_2_141

I disse uger er René Nielsen, sammen med SAND på rundtur til landets herberger, hvor kontanthjælpsreformen kan mærkes. Tusinder af unge lever nu under den officielle fattigdomsgrænse. René Nielsen er rejse- og udviklingskonsulent i SAND – de hjemløses landsorganisation. René er uddannet socialrådgiver, og arbejdede indtil årsskiftet med base på Kollegiet som støtteperson for hjemløse... Læs mere »

De sociale reformer skal på værksted

hjemlos_2_141

Rådet for Socialt Udsatte mener, at det er selvindlysende, at sociale reformer som kontanthjælpsreformen og reformerne af fleksjob og førtidspension som minimum skal gøre tre ting: For det første skal de forhindre, at marginaliserede mennesker bliver yderligere marginaliserede. For det andet skal de skabe muligheder for den enkelte borger til at skabe sig et godt... Læs mere »

Fattigdom handler også om penge

hjemlos_2_141

- Det handler jo ikke om penge, er et synspunkt man kan støde på, når talen falder på fattigdom, og hvad der kan gøres ved den. – Det handler jo om den fattiges valg i livet. Det er da også rigtigt, at fattigdom handler om mere end blot kroner og øre – men det handler... Læs mere »

Selvejet skal udfordre det offentlige

jc_portraet

Købehavns nye socialborgmester er ikke i tvivl: selvejende tilbud har både historisk og i dag, været en af drivkræfterne i udviklingen af velfærdssamfundet. Samarbejdet mellem kommune og selvejende skal løbende ajourføres. - Det er jo ikke kommunen, der har opfundet fx børnehaver og herberg. Det var selvejende velfærdsentreprenører – ildsjæle med baggrund i bl.a. kirkelige... Læs mere »

Leder: Selvejet er kommet for at blive

hjemlos_1_14

Af Gitte Frydensbjerg, sekretariatsleder i Missionen blandt Hjemløses Fællessekretariat Vi har valgt at bruge et nummer af Hjemløs på et tema om selveje. Anledningen er den, som der kan læses i interviewet med Kollegiets forstander, at vi sammen med en række kolleger på det sociale område, har rettet henvendelse til Socialforvaltningen i København, med henblik... Læs mere »