mh_sliced

Mændenes Hjem er et multihus for hjemløse og udstødte. Mændenes Hjem er åbent hele døgnet, og hjemløse tilbydes ophold i cafeen om natten.

Boformer

Huset på hjørnet af Istedgade og Lille Istedgade rummer flere boformer: et herberg med plads til 43 hjemløse, et bofællesskab for 8 psykisk sårbare beboere og en boenhed med 15 pladser. Herudover er der natcafé, kontaktsted, sygepleje- og tandklinik. Der udleveres sprøjter, kanyler, kondomer og brugt tøj, og hjemløseavisen Hus Forbi distribueres til de hjemløse sælgere.

I herberget tilbydes hjemløse et midlertidigt ophold af kortere varighed, hvor der gives støtte og hjælp til individuelle sociale eller personlige problemer.

I bofællesskabet og i bo-enheden kan man bo i længere tid. Alle beboere har eget værelse og der er fællesstuer og fælleskøkken, hvor beboere og medarbejdere laver mad i fællesskab.

Beboerne kan købe billig mad i kantinen, opholde sig i fælles opholdsstuer, få godt genbrugstøj i tøjdepotet og deltage i de forskellige aktiviteter og udflugter, der arrangeres.

Sygepleje- og tandklinikken er både for beboerne og andre hjemløse og udstødte i København.

Frivilligtilbud på Mændenes Hjem

På Mændenes Hjem har WeShelter frivillige gældsrådgivere, der hjælper brugerne med at få overblik over- og få nedbragt deres gæld. Er du interesseret i at blive frivillig økonomirådgiver, så læs mere om projektet her.

Mændenes Hjem huser også en række selvstændige foreninger, der laver frivilligt arbejde på institutionen. Der er tandklinikken “Bisserne” som drives af frivillige tandlæger, en gruppe frivillige læger tilbyder gratis behandling af brugerne og frivillige ildsjæle driver Cafeen som er en del af tilbuddet Den Runde Firkant på Halmtorvet. Du kan læse mere om de tre indstatser her.

Læs mere og kontakt

Læs mere om Mændenes Hjems på deres egen hjemmeside.

Kontakt Mændenes Hjem på mail: ic@maendeneshjem.dk