rg60_sliced

RG60 er et herberg og værested for unge hjemløse mellem 18-30 år med sociale eller psykiske problemer. RG60 åbnede i 2010 og bliver drevet af WeShelter.

Værestedet

På RG60 fungerer værestedet som husets samlingspunkt, hvor de unge kan hygge sig med hinanden, se tv, benytte stedets computer og spil. Der er også et stort folkekøkken tilknyttet værestedet. Det er også her man finder rådgivningsfunktionen, her rådgiver og motiverer man de unge med henblik på uddannelse og beskæftigelsestilbud, relevante behandlinger og boligsituation.

Midlertidigt botilbud

Boformen er et akut og midlertidig botilbud for unge på RG60. Der er plads til ca. 20 unge, som sammen med personalet er ansvarlige for både de daglige pligter og de aktiviteter som igangsættes. Ligesom i resten af huset lægges der her vægt på medindflydelse og inddragelse af brugerne.

Læs mere og kontakt

Hvis du vil vide mere om RG60 kan du besøge deres hjemmeside.

Frivilligtilbud på RG60

Som en del af WeShelters frivilligprojekt “Kost, Motion og Velvære” afholdes der madklub hver onsdag. En gang om ugen tilbydes gratis massage af frivillige massører. Brugerne af RG60 tilbydes også frivillig økonomi- og gældsrådgivning.Hvis du er interesseret i at blive frivillig i Madklubben eller i at blive frivillig massør, kan du læse mere under ‘Bliv frivillig’ her.

Du kan også blive netværksven for en ung hjemløs tilknyttet RG60. Læs mere om netværksordningen her.

Kortfilm – “En Dag i Livet”

I maj 2013 fik tre unge hjemløse fra RG60 til opgave at filme deres hverdag på godt og ondt. Hvis du vil have et bedre indblik i, hvordan de unge selv oplever deres hverdag, bør du se denne kortfilm. Filmen er produceret i et samarbejde mellem WeShelter og Mastiff TV.