WeShelter: Et historisk rids

26. november 2014

 

 

I slutningen af 1800-tallet forandrede industrialiseringen Danmark. I stort tal vandrede folk fra landet til byen, hvor mange skabte sig et nyt liv, mens andre drog videre over Atlanten. Og så var der de mange, der indvandrede fra landet som havde mindre succes, som endte på gaden, på flasken og måske i kriminalitet.

 

Skolebestyrer Napoleon Bang så, at der måtte gøres noget. En oktoberdag i 1893 indledte Missionen blandt Hjemløse sit arbejde, som gennem de følgende knap 125 år har udviklet sig til WeShelter. Det var før socialreformer og velfærdstat, og alle aktiviteter blev finansieret ved indsamlinger. Blandt de første aktiviteter var gratis bespisning af gadens folk og hjælp til arbejdsbeklædning, træsko, skovl og hjemrejse til provinsen. Den gratis bespisning fortsatte ubrudt til 1989.

 

WeShelters første tilløb til et »Redningshjem« åbnede i 1906, Mændenes Hjem åbnede i 1910, Kollegiet kom til i 1973 og siden er det sociale arbejde også kommet til at omfatte væresteder og ungdomsherberg.

 

 

I det 21. århundrede


I dag er der store forskelle på brugerne af de sociale tilbud i WeShelter. Vore brugere spænder fra hjemløse – mænd, unge og kvinder – over aktive stofbrugere til ensomme og psykiatribrugere.

 

Det var kristne værdier som barmhjertighed og næstekærlighed, der drev Napoleon Bang. WeShelters grundlæggende menneskesyn er det samme dengang som nu: Alle er værdige. I dag finder mange ansatte, ledere og frivillige i og omkring WeShelter deres drivkraft flere steder end i religion.

 

Uanset baggrund og profil, så møder vi alle som værdige mennesker. Vores formål er, at hjemløse og udsatte mennesker får mulighed for at fungere som borgere ved at erkende og anvende egne ressourcer. En af metoderne er følgeskabet: vi ønsker at være på borgerens side og yde en socialfaglig indsats, når det er svært og håbløst.

 

WeShelter giver basal hjælp i form af ly og omsorg, og i samarbejde med vore brugere arbejder vi for at skabe bedre livsbetingelser for den enkelte. Det gør vi i samarbejde mellem institutioner og afdelinger i WeShelter og i samarbejde med offentlige myndigheder, kolleger på det sociale område og med civilsamfundet. Medarbejderne på tilbuddene i WeShelter praktiserer hver dag etik og lokalt formulerede værdier, der bygger på fælles grundlag. WeShelter er et værdifællesskab.

 

Vores Fællessekretariat understøtter institutionernes drift og udvikling ved at rejse midler og ressourcer, bidrager til at varetage udsatte borgeres interesser i den offentlige debat, og søger gennem frivillighed og information at inddrage civilsamfundet i handlingsrettet solidaritet med udsatte grupper.

 

Organisationen WeShelter er et ambitiøst fællesskab af samarbejdende sociale tilbud. Sammen kan vi gøre mere for flere.

 

Læs også: Missionen blandt Hjemløse skifter navn til WeShelter