Social- og sundhedsassistent til socialfagligt botilbud

Social- og sundhedsassistent til socialfagligt botilbud

Kollegiet Gl. Køge Landevej, Valby

Social- og sundhedsassistent til socialfagligt botilbud

Kollegiets døgntilbud (§107) søger en social- og sundhedsassistent til vores nye afdeling, som tilbyder rehabilitering og pleje til udsatte borgere over 25 år. Botilbuddet har plads til 23 beboere, som typisk har et problematisk forbrug af rusmidler i kombination med lettere til middelsvare sociale og/eller fysiske funktionsnedsættelser samt lettere psykiske problemer.

Arbejdsopgaver:

Du bliver kontaktperson for 3-4 beboere, som du støtter og motiverer i den daglige pleje og behandling. Gennem dine observationer har du et godt overblik over beboerens helbredstilstand, hvorfor du hurtigt intervenerer ved sygdomssignaler.

Som kontaktperson indgår du i et tværfagligt samarbejde med det pædagogiske personale, hvor dine sundhedsfaglige kompetencer bidrager til en rehabiliterende og helhedsorienteret indsats.

Herudover vil dine primære opgaver blive at:

 • Foretage sundhedsfaglige behandlinger, fx medicindosering, øjendrypning og sårpleje
 • Udlevere medicin
 • Udarbejde opholdsplaner og forandringskompas hver 6. måned
 • Sikre at den sundhedsfaglige indsats udføres som beskrevet i sundhedsplanen
 • Udarbejde daglig dokumentation i CSC, herunder døgnrapporter, FMK og notater
 • Deltage i supervision, sundhedsfaglige arrangementer, møder og temadage
 • Kontakte og samarbejde med eksterne samarbejdspartnere f.eks. læger, hospital osv.
 • Udføre praktiske opgaver for eller sammen med beboeren
 • Ledsage beboere til f.eks. læge eller sygehus

Vi forventer du er uddannet social- og sundhedsassistent med erfaring inden for det sundhedsfaglige arbejde, fx fra sygehusvæsenet og/eller hjemmeplejen. Her har du bl.a. opbygget erfaring med og viden om sundhed, medicinhåndtering, hjælpemidler samt behandling af lettere fysiske funktionsnedsættelser.

Derudover lægger vi vægt på, at du:

 • Kan bevare overblikket og handle konstruktivt i pressede situationer
 • Kan støtte og motivere beboerne
 • Ubesværet kan begå dig skriftligt
 • Kan arbejde selvstændigt og struktureret
 • Har en imødekommende og samarbejdende tilgang til dine kollegaer og eksterne samarbejdspartnere
 • Har en høj grad af fleksibilitet i forhold til arbejdsopgaver, som skal løses

Det har naturligvis også stor betydning, at du kan forene dig med den måde, vi driver Kollegiet på. Derfor forventer vi, at du sætter dig grundigt ind i vores værdier, som du finder beskrevet på vores hjemmeside.

Vi tilbyder:

 • En levende organisation, som for tiden har særlig opmærksomhed på at implementere nye rutiner og metoder i vores § 107 afdeling.
 • En veldrevet og værdibaseret arbejdsplads, hvor ledelse og medarbejder i fællesskab arbejder målrettet for et godt arbejdsmiljø. Et af styringsværktøjerne er vores etiske profil, som du kan læse mere om på vores hjemmeside.
 • Løn og ansættelsesvilkår foregår efter gældende overenskomst.
 • En fuldtidsstilling, hvor du indgår i et 9 ugers rul (aften og weekend). På et rul vil der ca. være 13 aftenvagter inkl. weekend arbejde hver tredje uge.
 • Nyrenoverede bygninger, gartneri og lokaler med gode faciliteter, herunder kantine/cafe. En fin beliggenhed tæt på centrum af Valby med gode forbindelser til det offentlige transportnet. Der er endvidere gode parkeringsforhold på matriklen.

Ansøgning

Samtalerne afholdes den 19. og 20. dec. 2017
Stillingen ønskes besat pr. 1. februar 2018.
Din ansøgning mærket ”Kontaktperson SOSU” samt CV sendes til nikolaj@kollegiet.info.
Ansøgningsfristen er onsdag den. 13.dec. 2017 Klokken 12.00.

 

Kollegiet Gl. Køge Landevej er en selvejende institution under WeShelter. Kollegiet er en midlertidig boform under servicelovens §§107 og 110 og har driftsoverenskomst med Københavns Kommune.
Vores bygninger har de seneste par år gennemgået en større renovering, som blev færdiggjort i 2016. I dag har Kollegiet plads til 23 borgere i botilbuddet (§107) og 74 borgere på herberget (§110) i de ny istandsatte værelser. Kollegiet ligger i Valby og beskæftiger ca. 28 medarbejdere. På www.kollegiet.info kan du læse mere om os.

Nikolaj Olsen
Sekretariatsleder (konstitueret)