WeShelter logo

WeShelter er et fællesskab af sociale tilbud, der har arbejdet blandt hjemløse og udsatte i København siden 1893. Indtil december 2014 hed vi Missionen blandt Hjemløse.

Institutioner, sekretariat og frivillighed

Vores fællesskab består af herbergene Mændenes Hjem på Vesterbro,  Kollegiet Gl. Køge Landevej i Valby og RG60 på Nørrebro. Derudover driver vi værestederne Amadeus, Pegasus, Projekt Offside, Værestedet i Sydvest og NABO-center Amager.

Vores fællessekretariat i Valby arbejder for at sætte vilkårene for hjemløse og socialt udsatte på den offentlige dagsorden, og udgiver Magasinet Hjemløs, der udkommer fire gange om året.

Vores frivillighedsindsats arbejder for at involvere civilsamfundet i hjælp og støtte til udsatte grupper.

Drift og støtte

WeShelter arbejde drives dels for offentlige tilskud og kommunale driftsoverenskomster, samt bidrag fra enkeltpersoner, virksomheder og menigheder.

Bidrag til WeShelter  er fradragsberettigede efter skattelovgivningens regler. Læs hvordan du kan støtte os her.  Vi er en del af den kirkelige kollektperiode mellem jul og nytår, hvor temaet er ‘Diakoni – Danmark’. Du kan læse mere om kollektperioderne her.

WeShelter er medlem af Indsamlingsorganisationen ISOBRO og har tilsluttet sig ISOBROS indsamlingsetiske retningslinjer.

Samarbejder

Derudover deltager WeShelter både i nationalt og internationalt samarbejde om socialpolitiske og diakonale forhold. Vi er medlem af Kontaktudvalget for frivilligt socialt arbejde i Københavns Kommune.