Kernen i WeShelters arbejde er nærvær og en engageret indsats fra frivillige og ansatte.
Men hjælpen koster også penge. Intet af dette var muligt uden støtte fra enkeltpersoner. Det er derfor med stor taknemmelighed og tak, vi modtager private bidrag.

Gaver
Gaver til WeShelters arbejde er fradragsberettigede efter ligningslovens paragraf 8A.

Fradragsbeløbet for en person i 2014 er maksimalt 14.800 kroner pr. år. For ægtepar er beløbene det dobbelte.
Der gælder andre og endnu mere fordelagtige fradragsregler for et 10-årigt ga­vebrev. Læs mere nedenfor.
Gaver kan indbetales på girokonto 900 18 59 eller via netbank på kt. 9570-0009001859.
Ægtefæller har ret til at benytte hver deres fradrag.
Det er fra 2008 ikke længere muligt selv at indberette fradrag for gaver til SKAT. Hvis du vil gøre brug af dit fradrag, skal vi have dit CPR-nr., hvorefter vi står for indberetningen.

Tegn et gavebrev – og spar penge
Med et gavebrev giver du WeShelter mulighed for at planlægge vores arbejde for hjemløse og udsatte. Med gavebrevet kender vi på forhånd en del af årets indtægter, og vi kan lettere budgettere længere ud i fremtiden. Dermed bliver det nemmere at etablere nye tilbud til hjemløse og udsatte.
Et gavebrev er en erklæring om, at du i 10 år giver et årligt beløb til WeShelter.

Det tekniske om gavebreve:
Følgende regler gælder for skattefradraget:

  • Det er ikke muligt at ombestemme sig i løbet af de 10 år(!)
  • For indtægter under 100.000 kroner kan fradrages op til 15.000 kroner pr. år.
  • For indtægter over 100.000 kroner kan højst fradrages 15 procent af årsindkomsten.
  • Beløbet opkræves efter aftale månedligt, kvartalsvis eller helårligt (som regel via PBS) af WeShelter sekretariat.

Du kan kontakte sekretariatet og få tilsendt gavebrevsblanket med vejledning om regler og vilkår for gavebrevet.
SKATs pjece om gaver og gavebreve kan findes her .

Beløbet indberetter vi til SKAT, hvorefter det vil fremgå af din selvangivelse.

Vigtigt: For at opfylde gavebrevforpligtelsen og dermed også udnytte fradraget, skal den fulde årlige ydelse være WeShelter i hænde hvert år inden den 31. december. Hvis ikke det sker, kan skattevæsenet kræve, at skatte­ansættelserne gennem årene forhøjes med de bidrag, som er fratrukket.
Det er også vigtigt, at vi har dit CPR-nr.