Din hjælp er vigtig 
Du kan være med til at sikre, at der også i 2015 indsamles til hjemløsearbejdet i jeres sognekirke. Det er nemlig afgørende, at præsten omtaler kollekten under gudstjenesten. Tag derfor gerne kontakt til din præst og fortæl, at det betyder meget for dig, at han annoncerer kollekten. Det er desuden muligt at bestille informationsfoldere om WeShelter til at lægge frem i kirken.

Kontakt sekretariatet herom på mail kontakt@weshelter.dk eller tlf. 33 16 11 13.

Kollekt
Den indsamlede kollekt bedes indbetalt på WeShelters konto:

reg.nr. 9570, kontonr. 9001859.

Høstoffer
Den gamle tradition om at takke for høstens gaver med et kontant bidrag, et såkaldt høstoffer, lever heldigvis stadig både i by og på land.
Vi anmoder menighedsrådene om at betænke WeShelter med en del af det indkomne høstoffer. Og heldigvis vælger mange at støtte vores sociale arbejde. Det vil vi gerne sige tak for.

Vi minder om, at vi gerne fremsender information om vores arbejde, samt afholder oplæg om hjemløshed og socialt udsatte medborgere.