Projekt peer-to-Peer

Projekt peer-to-Peer

WeShelter har modtaget en toårig bevilling til at afprøve, hvordan tidligere hjemløse kan fungere som frivillige peer-støtter for nuværende hjemløse.

Hvordan kan tidligere hjemløse støtte nuværende hjemløse på vejen mod egen bolig? Det undersøger WeShelter over de næste to år med et nyt peer-projekt.

En peer-støtte adskiller sig fra andre frivilligindsatser, fordi den hjemløse mødes af et menneske, der har stået i samme situation. Det gør, at den frivillige kan trække på egne erfaringer og fungere som en positiv rollemodel, der kan åbne for en fælles forståelse og tillidsforhold.

Målet med projektet er at blive klogere på, hvordan peers kan være med til at hjælpe hjemløse, der er på vej fra herberg til egen bolig og give adgang til sociale fællesskaber, der kan være med til at reducere risikoen for tilbagefald til herberg eller natcafe. Samtidig undersøger vi, hvordan de frivillige peers kan udvikle nye kompetencer i rollen som frivillig, der kan være et skridt på vejen til regulær beskæftigelse.

Peer-projektet løber i to år, og modtagerne af peer-støtten er nuværende eller tidligere beboere på vores herberg Kollegiet og brugere af natcafeen for kvinder, Cafe Klare. Peer-støtterne rekrutterer vi blandt tidligere beboere og brugere af vores eller andre væresteder eller herberger.

WeShelter er et af 10 projekter, der er finansieret af puljen ”Deltagelse i peer-to-peer fællesskaber for udsatte borgere”.

Vil du videre mere?

Støt WeShelter

Støt WeShelter

Danmarks hjemløse har brug for din hjælp.

Dit bidrag er med til at sikre, at vi kan give husly og støtte på vejen til et bedre liv for hjemløse og socialt udsatte mennesker.

Støt nu