Virksomheder blandt hjemløse

19. maj 2016

 

gif_portræt2

 

Det giver sig selv at omsorg, støtte og opfyldelse af hjemløses og socialt udsattes basale behov kræver både menneskelige, økonomiske og fysiske ressourcer. Derfor er det en central opgave for en organisation som WeShelter, at kæmpe for at tilføre flere ressourcer til arbejdet blandt hjemløse og socialt udsatte.

 

I forhold til økonomiske ressourcer, så har vi løbende dialog med kommune og ministerium om de økonomiske rammer for det sociale arbejde, og vi indsamler midler gennem indsamlinger blandt privatpersoner og menigheder.

 

I forhold til menneskelige ressourcer så arbejder vi som bekendt hver dag benhårdt på at øge civilsamfundets involvering og at organisere frivillige i vores gældsrådgivning, massageordning, madklubber og netværksordning.

 

Men vore ambitioner stopper ikke der. WeShelter har en bred forståelse af civilsamfundet, der også omfatter erhvervslivet. Som et nyt indsatsområde vil vi derfor i 2016 forsøge at løfte og styrke erhvervslivets involvering i arbejdet blandt hjemløse. Erhvervslivet repræsenterer et kolossalt potentiale som ressource for sociale ngo’er med store ambitioner og begrænsede ressourcer.

 

Gennem de senere år har vi etableret samarbejde med flere virksomheder – det mest kendte er vores mangeårige samarbejde med DFDS. De sidste seks år har DFDS stillet Oslobåden til rådighed for en overdådig luksusjulefrokost for brugerne af WeShelters sociale tilbud. Medarbejderne fra DFDS arbejder frivilligt på dagen, og DFDS’ samarbejdspartnere donerer julegaver til julefrokostgæsterne.

 

I 2015 udvidede vi samarbejdet med DFDS, der donerede 1000 MiniCruises til WeShelter. Salget af disse skæppede godt i indsamlingskassen – til glæde for vore brugere.

 

Det er klart at DFDS er en stor virksomhed, og at deres støtte til WeShelter er omfattende og unik, men mindre kan så sandelig også gøre det! Derfor vil vi i år invitere små og store virksomheder indenfor i vores erhvervssamarbejde.

 

 

Tre former for samarbejde

Helt overordnet kan virksomheder støtte arbejdet blandt hjemløse og socialt udsatte på tre måder: Gennem produktdonationer (som fx Optimal Body Cares donation af massageudstyr til vores massageordning), gennem kompetence-/arbejdskraftdonationer (som DFDS-medarbejderne til julefrokosten) og naturligvis gennem økonomiske donationer.

 

Vi er naturligvis åbne for andre former for samarbejder afhængigt af virksomhedens profil. Uanset formen så er den enkelte donation med til at muliggøre indsatser, initiativer og aktiviteter, som enten ellers ikke ville være mulige, eller som ville skulle iværksættes på bekostning af andre aktiviteter. Kort sagt, så kan vi sammen gøre mere for flere medborgere, der har brug for vores omsorg, hjælp og støtte.

 

Platformen for WeShelters arbejde er de tre grundlæggende værdier: »Ambitiøs«, »samarbejde« og »Alle er værdige«. Vi møder alle mennesker som værdige individer, vi er ambitiøse i vore tilbud om hjælp, støtte og omsorg, og vi yder vores indsats i samarbejde med kolleger, frivillige og det offentlige m. fl.

 

Vores fokus på styrkede erhvervspartnerskaber handler om at invitere virksomhederne indenfor i et ambitiøst samarbejde til gavn og glæde for samfundets mest trængte borgere.