WeShelter. Et navn der opfordrer til forklaring

WeShelter. Et navn der opfordrer til forklaring

23. januar 2015 – Af Hanne Thomsen, formand for WeShelter

 

I de kommende år skal vi – ansatte, frivillige, bestyrelsesmedlemmer og støtter – mange gange sige ”det er os, der plejer at hedde Missionen blandt Hjemløse”, og vi skal med garanti også forklare, hvad det nye navn står for: Shelter er navnet på et ly, man fx kan bygge i skoven, og betyder egentlig husly. Shelter er en af de basale menneskerettigheder. I erklæringen fra 1948 hedder artikel 25: ”food and shelter for all”. Med WeShelter ønsker vi at understrege en samhørighed.

 

Det er et vilkår for alle, der skifter navn. Jeg kommer selv til at kalde Filadelfia for Kolonien, og jeg skal ofte fortælle, at Forældrefonden, som jeg sidder i repræsentantskabet for, er det nye navn for ”Boligfonden for enlige mødre”, som i sin tid blev stiftet af Lis Møller.

 

En frivillig organisation er nemlig ikke bare sit navn og sin nuværende indsats, vi bedømmes i høj grad på vores historie. Er det sådan en tilfældig døgnflue, etableret af nogle projektmagere i samspil med dygtige mediefolk, eller er der indignation, fagliglighed, handlekraft og et bæredygtigt bagland, som gør organisationen til en del af civilsamfundet.

 

I WeShelter har vi det hele. En stor gruppe af frivillige, der som medmennesker stiller op med tilbud til den enkelt om gældsrådgivning, besøgs- og netværksven, og som skaber rammer om netværk og fællesskab fx gennem motionstilbud og madklubber.

 

Vores blad ”Hjemløs” kommer ud til mere end 3000 abonnenter, og det er sammen med det anerkendte social- og sundhedsfagligt arbejde på vores institutioner og tilbud med til at gøre os til en socialpolitisk aktør, som både kan sætte politiske dagsordner og være med til at løfte udviklingen og vise nye veje ved at gå dem. Det mest kendte eksempel er nok oprettelsen af stofindtagelsesrum på Mændenes Hjem.

 

 

Tre fælles værdier

I arbejdet med det nye navn har vi fastlagt tre fælles værdier

  • Samarbejde
  • Ambitiøs
  • Alle er værdige

 

Værdier som for os både understreger menneskesyn og indignation, og værdier som signalerer handling.

 

I WeShelter bygger vi på en lang historie som en af de ældste folkekirkelige sociale organisationer, der fortsat er aktiv. Det markerer vi med bundlinjen – socialt arbejde siden 1893. Og vi bygger på generationers dedikerede og ambitiøse indsats for at gøre tilværelsen bedre for hjemløse. Derfor har vi også valgt at beholde navnet Missionen blandt Hjemløse som et binavn i vores vedtægter.

 

Ligesom en stor del af det sociale hjælpearbejde i København, udspringer Missionen blandt Hjemløse af et samarbejde med Københavns Indre Mission, som så og handlede på nøden i hovedstaden. I 1898, da arbejdet i blev organiseret som Missionen blandt Hjemløse Mænd i København, havde man en mission om at møde mænd med tilbud om andagt, måltid og hjælp til at komme videre i livet. Det tætte samspil, der frem til 1960’erne betød at forstanderen for Mændenes Hjem samtidig var ansat som bymissionær i Københavns Indre Mission. I takt med at mange opgaver er blevet offentligt finansieret, blev samspillet først formelt, og ophørte helt i 2013.

 

 

Over 100 års dedikeret indsats

Samspillet med Københavns Indre Mission er en væsentlig del af WeShelters historie, som fremgår i indledningen til vores vedtægter sammen med det kristne grundlag. Og netop ordet mission har gennem årerne givet anledning til mange snakke om organisationens navn. Da den tidligere mangeårige formand Jens Ravn Olesen i forbindelse med sin pensionering i år 2000 blev interviewet i Kristeligt Dagblad, beskrev han mission som opgave: ”at forsøge at hjælpe nogen, som har behov, uden bindinger af nogen art.”

 

Når man som WeShelter bygger på dedikerede menneskers indsats gennem mere en 100 år, så kan man kun blive ydmyg. Vi skylder en stor tak til alle jer, der i dag bærer arbejdet som frivillige, medarbejdere, ledere, bestyrelsesmedlemmer, støtter og sponsorer. Og vi skylder en STOR TAK til dem, der netop i kraft af deres menneskesyn bar os frem til, hvor vi er i dag. Desværre er der mange, der bl.a. med udgangspunkt i Tv-serien fiskerne har et meget ensidigt billede af mission. Og i Missionen blandt Hjemløse, som i mange år har været forkortet Missionen, har vi altid skullet ud og sige NEJ; vi missionerer ikke, NEJ vi stiller ikke krav om en bestemt tro.

 

Da arbejdet startede i 1893 var udgangspunktet, at man ikke skelnede mellem værdigt og uværdigt trængende, usædvanligt. Den lovgivningsmæssige skelnen ophørte officielt i 1933, men der er også i dag behov for et ambitiøst samarbejde om, at sikre ”alle er værdige” som tilgang i mødet med hvert enkelt menneske og i de regler og normer, vi sætter i vores samfund.

 

Nyt navn: Samme udgangspunkt, samme opgave

Selv om vi har fået ny navn, smider vi på ingen måde barnet ud med badevandet. Vi har det samme udgangspunkt og den samme opgave – nu tilsat nogle tydelige ambitioner om at gøre det i samarbejde med det offentlig, andre civilsamfundsaktører, medarbejdere og de borgere, det handler om. I de kommende år skal WeShelter forklares og foldes ud gennem arbejde med værdierne og gennem en fortsat ambitiøs udvikling af vores indsats – med fokus på metoder, der udvikles og dokumenteres i tæt samspil med praksis.

 

Når jeg fremover skal ud i mange sammenhænge og forklare, hvad WeShelter betyder, så glæder jeg mig til ikke at skulle sige NEJ, men VI, for WeShelter er en invitation til et ambitiøst samarbejde, hvor vi skaber rammer for en indsats, der bygger på den grundlæggende værdi: ”Alle er værdige”.