Akut behov for kortlægning af udsatte EU-migranter i København

Akut behov for kortlægning af udsatte EU-migranter i København

Åbent brev til minister for børn, ligestilling, integration og sociale forhold, Manu Sareen

Kære Manu Sareen

Som det formentlig er dig bekendt, så er der en støt stigning i antallet af hjemløse, arbejdssøgende migranter fra øvrige EU-lande i København. Disse hjemløse tælles angiveligt nu i hundreder, og tager ophold i byens offentlige rum, baggårde mm. Det er velkendt at stigningen kan tilskrives EU-udvidelsen med fattige lande som Rumænien, samt at finanskrisen lagde en dæmper på efterspørgslen på ufaglært arbejdskraft i Sydeuropa – hvorfor denne søger nordpå.

En del af de mennesker, der kommer hertil som arbejdssøgende, bukker under for det ekstremt hårde liv som hjemløs, og pådrager sig psykiske eller somatiske sygdomme, og nogle bliver misbrugere. De kom hertil som potentiel ressource for det danske samfund som højt motiveret arbejdskraft, men strander her i stedet som udsatte. Mændenes Hjem er begyndt at støde på denne gruppe af udsatte, hjemløse migranter i periferien af brugergruppen.

Hermed står vi med et alvorligt socialt problem, i og med at fx Mændenes Hjem ikke kan tilbyde EU-migranterne den samme socialfaglige indsats i form af kontakt- og relations-skabelse, skadesreduktion, udredning, brobygning og dokumentation, som udsatte med cpr-nummer modtager.

Målet med den førte politik (og tolkning af EU-retten) er formentlig at EU-migranterne hurtigst muligt skal søge videre eller hjem, men gruppen der ender i misbrug og sygdom, vil med overvejende sandsynlighed sidde fast i København.

Det burde være indlysende, at det er dybt problematisk for København hvis vi står med en (voksende) gruppe mennesker med misbrug, helbredsproblemer eller dobbeltdiagnoser, som ikke kan komme herfra, og som efter den gældende danske tolkning af bl.a. opholdsdirektivet, ikke har nogen sociale rettigheder, og dermed er afskåret fra hjælp og støtte fra sociale tilbud, der modtager offentlig midler.

Det kan som sagt konstateres, at der er EU-migranter i periferien af den åbne stofscene på Indre Vesterbro, men vi kender ikke det præcise tal. Projekt Udenfor har tidligere vurderet, at ca. 20 pct. af de arbejdssøgende migranter, på grund af det hårde liv på gaden, kommer i en situation, hvor de har brug for social eller sundhedsmæssig hjælp og støtte. Det er jo en ganske usikker og upræcis opgørelse. Samtidig har vi begrænset viden om gruppens konkrete problemer og baggrund.

Vi mener, at der er behov for en akut kortlægning af den udsatte gruppe EU-migranter, der pga. manglende sociale rettigheder er ekstra udsatte. Vi foreslår et kortlægningsprojekt, der tager udgangspunkt i den åbne stofscene på Indre Vesterbro, og som evt. kan formuleres og gennemføres i samarbejde med relevante kolleger på det sociale område.

Som et første skridt vil vi anmode om et møde, hvor vi gerne vil uddybe og drøfte både det alvorlige sociale problem, samt vores ønske om at kaste lys over området.

 

Med venlig hilsen

Ivan Christensen
Forstander, Mændenes Hjem

Anders Sørensen
Sekretariatsleder, Missionen blandt Hjemløse