Brev til Manu Sareen: Vi opretter ikke nødherberg i år

Brev til Manu Sareen: Vi opretter ikke nødherberg i år

Efter flere års erfaring med at drive nødherberg, må vi desværre konstatere, at vi ikke i nævneværdig grad har nået de mest sårbare.

Kære Manu Sareen

Tak for udmeldingen af årets nødpulje til vinterovernatning for hjemløse. Missionen blandt Hjemløse har troligt søgt nødpuljen og drevet nødherberg de senere år i samarbejde med bl.a. Folkekirken på Vesterbro. Vi finder det derfor rigtigst i god tid at varsle, at vi ikke søger puljen i år.

Vi har gennem flere år forsøgt at rejse en kvalificeret debat om nødpuljen, og har i den forbindelse påpeget en række for os at se alvorlige kritikpunkter. I Missionen blandt Hjemløse ønsker vi ikke, at nogen skal sove på gaden, og vi ser det som vores opgave at hjælpe dem, der ikke eller i mindre grad kan hjælp sig selv. Projekt udenfor anslår, at det drejer sig om ca 20% af de hjemløse uden cpr-nummer.

Efter flere års erfaring med at drive nødherberg, må vi desværre konstatere, at vi ikke i nævneværdig grad har nået de mest sårbare.

Det er imidlertid vores erfaring, at de der har fået plads på nødherberget, er mennesker med ressourcer og netværk, som snarere hører til på et vandrehjem/pensionat end på et herberg. De mest udsatte bliver presset bagerst i køen i konkurrence med de mere ressourcestærke gæster.

Et mere målrettet tilbud vil kræve, at der fagligt og sikkerhedsmæssigt er tilstrækkeligt personale til at opsøge og prioritere de mest udsatte. I  betingelserne for nødpuljen er midlerne til lønninger så begrænsede, at vi i alt for høj grad må benytte frivillige som vagtbemanding. Det mener vi ikke er hverken fagligt eller sikkerhedsmæssigt forsvarligt. De frivillige er et godt supplement, men: det bør være socialfagligt personale, der løser fx nattevagtsopgaver på et nødherberg. Det er ikke muligt indenfor den eksisterende ramme.

 

Inden for rammerne af den nuværende nødpulje  kan vi ikke etablere  et sikkerhedsmæssigt og fagligt forsvarligt tilbud, der når den mest sårbare målgruppe.

Missionen blandt Hjemløse ønsker derfor ikke at søge nødpuljen på de nuværende betingelse.

Vi mener fortsat, at både EU-borgerne uden cpr-numre og København fortjener permanente, forsvarlige løsninger med en opsøgende indsats. Og vi naturligvis til rådighed med viden og kompetencer, til at udvikle den nødvendige indsats.

Vi stiller gerne op til dialog og udviklingsarbejde om, hvordan vi i fremtiden kan yde den nødvendige hjælp til sårbare migranter under forsvarlige rammer. Vi håber ministeriet vil tage initiativ til drøftelse af behov og muligheder.

Med venlig hilsen
Missionen blandt Hjemløse

 

Hanne Thomsen, bestyrelsesformand                                    Anders Sørensen, sekretariatsleder