Konsulent til kommunikation, kampagne og indsamling (Udløbet)

Konsulent til kommunikation, kampagne og indsamling (Udløbet)

WeShelter søger en konsulent, der med sin kommunikation vil gøre en forskel i kampen mod hjemløshed, psykisk mistrivsel og ensomhed.

Vil du have et meningsfuldt job, hvor du gør en forskel for udsatte og hjemløse? Har du kommunikationsfagligheden på plads og kan du sætte en retning? Kan du kommunikere om hjemløshed, ensomhed og psykisk mistrivsel? Så skal du stå i spidsen for WeShelters arbejde med kommunikation, kampagne og indsamling.

Opgaverne i stillingen er mange og varierede. Der vil både være opgaver på strategisk, taktisk og operationelt niveau. Derfor søger vi en medarbejder, som spænder vidt i sine erfaringer og kompetencer og kan tage ansvar for opgaver inden for både kommunikation, kampagne og indsamling:

 • Kommunikationsopgaverne omfatter alt fra daglig kommunikation på sociale medier, over interne og eksterne nyhedsbreve, til pressearbejde og produktion af årsrapporter og magasin. Et led er er også dele fortællinger fra livet, som det leves blandt hjemløse, ensomme og psykisk sårbare. Der vil også være opgaver inden for politisk interessevaretagelse og rådgivning af kolleger og ledelse i kommunikationsspørgsmål.
 • Kampagneopgaverne handler om at gennemføre kampagner og events for at rekruttere deltagere og frivillige til WeShelters indsatser på herberger, væresteder og udsatte boligområder. Der kan også være kampagner, som skal motivere københavnerne til at donere bruge tøj og møbler. Andre kampagner vil have fokus på indsamling;
 • Indsamlingsopgaverne fokuserer på at sikre opbakning og midler til WeShelters sociale arbejde. Der kan både være tale om enkeltstående kampagner på sociale medier, sikring af langvarige og gode relationer til vores støtter og bidragsydere samt CSR-aktiviteter i samarbejde med små og store virksomheder.

På tværs går et ønske om at nå ud til endnu flere. Her spiller sociale medier en nøglerolle. Du vil få ansvar for at udvikle og eksekvere en strategi for sociale medier, der både understøtter vores formål og forretningsstrategi.

 

Krav, forventninger og ønsker til vores nye konsulent

Du skal have kommunikationsfagligheden i orden og evne, vilje og lyst til at sætte en retning for kommunikationsarbejdet. Du skal have forståelse for udsathed og den kontekst, som du skal kommunikere i. Det indebærer bl.a. at kommunikere om udsatte mennesker på en måde, hvor de altid fremstår som værdige. Du skal i høj grad samarbejde med kolleger med mange forskellige fagligheder på herberger og væresteder – og med kommunale og private samarbejdspartnere. Du skal derfor være i stand til at se verden fra forskellige perspektiver.

Du bliver den eneste i teamet med kommunikationsbaggrund. Det meste af tiden vil du blive sekunderet af en kommunikationspraktikant fra universitetet. Der vil også være sparring at hente fra kolleger med andre fagligheder og via eksterne netværk i bl.a. Isobro.

Herudover forventer vi, at du:

 • Har en bred kommunikationsprofil med nogle års erfaringer med de fleste af de nævnte opgaver
 • Kan udvikle og eksekvere på en kommunikationsstrategi + delstrategier
 • Har strategisk og hands-on erfaring med sociale medier og kan opsætte kampagner og annoncer
 • Kan redigere og udvikle hjemmeside – vores ligger i WordPress
 • Har erfaring med indsamling og donorrejser – gerne både hos private og virksomheder
 • Arbejder videnbaseret og kan tage beslutninger på baggrund af data og evaluering
 • Kan lede et projekt og planlægge og eksekvere kampagner
 • Er bekendt med CRM-systemer, vi bruger bl.a. Collect til indsamling
 • Kender den frivillige verden og har lyst til at arbejde sammen med frivillige
 • Gerne har konkret erfaring med at kommunikere om hjemløshed og udsathed.

Det vil være et plus, hvis du kan løse grafiske opgaver til husbehov. Her bruger vi InDesign til de større opgaver og Canva til de lette.

Din uddannelsesbaggrund er sikkert en kandidatuddannelse inden for kommunikation.

For den rigtige kandidat venter der sig et meningsfuldt job med god plads til at udfolde sig. Der venter også en flok gode kolleger, som med hver deres faglighed går på arbejde for at gøre en forskel. Samtidig venter der dig en leder, som lægger vægt på tillid, inddragelse og plads til forskellighed.

 

Til kamp mod hjemløshed, ensomhed og psykisk mistrivsel

WeShelter hjælper socialt udsatte på væresteder og herberger og gennem frivillige indsatser. Frivillige i WeShelter tilbyder bl.a. massage til udsatte og giver rådgivning til mennesker med gæld og kaos i økonomien. Frivillige besøgsvenner gør op med ensomhed, mens andre frivillige inviterer udsatte med i fællesskabet i madklubber, hvor god og næringsrig mad tilberedes og laves i fællesskab.

Vi taler også udsattes sag og deler fortællinger fra livet, som det leves af på kanten af samfundet.

 

Løn, ansættelsesvilkår og vigtige datoer

Løn forhandles efter kvalifikationer og erfaringer. WeShelter er en NGO på det sociale område og ikke lønførende. Til gengæld lover vi et meningsfuldt arbejde med mulighed for høj grad af indflydelse og personlig og faglig udvikling.

Arbejdsstedet er WeShelters sekretariat på Gl. Køge Landevej 137, hvor vi deler adresse og dagligdag med kolleger og beboere på herberget Kollegiet Gl. Køge Landevej.

Du vil referere til WeShelters direktør. Stillingen er på fuld tid (37 timer). Der vil af og til være arbejde på skæve tidspunkter, regn med ca. en gang om måneden.

Ansøgning og CV sendes i en samlet PDF-fil på mail til nytjob@weshelter.dk senest mandag den 16. november 2020.

Invitation til samtaler forventes at ske i uge 47. Ansættelsessamtaler forventes gennemført mandag den 23. november (1. runde) og onsdag den 25. november (2. runde). Der indhentes referencer inden ansættelse.

Ansættelse primo januar 2021, evt. tidligere.

Evt. spørgsmål til stillingen, som ikke besvares i opslaget, kan stilles til WeShelters direktør Ole Mikkelsen på 51926100.