Socialfaglig leder søges til værestedet N.A.B.O Center

Socialfaglig leder søges til værestedet N.A.B.O Center

Drømmer du om et meningsfuldt lederjob?

N.A.B.O. Center – som er en del WeShelter organisationen – søger en socialfaglig dygtig og erfaren leder, som har lysten og evnen til at videreudvikle vores vigtige tilbud.

Vi er et aktivitets- og samværstilbud (ATS-tilbud, §104) for borgere med psykisk sårbarhed. Vi ligger i kvarteret omkring Amagerbro og besøges dagligt af 30-40 brugere. Tilbuddet har åbent alle ugens hverdage.

N.A.B.O. Center er et permanent tilbud og finansieres via vores driftsoverenskomst med Københavns Kommune. På www.weshelter.dk og www.nabocenter.dk kan du læse mere om os.

Dit ansvar og arbejdsopgaver

Du refererer til forstanderen for WeShelters samlede aktivitets- og samværstilbud.

Som daglig leder sikrer du retningen og kvaliteten i det socialfaglige arbejde samt skaber nogle dynamiske rammer, som initierer, at vores tilbud løbende udvikles og fornyes.

Endvidere varetager du personaleledelsen af tilbuddets syv medarbejdere. Vi har en forventning om, at du i det daglige er tæt på det socialfaglige arbejde med brugerne, for derigennem at kunne give medarbejderne den bedste støtte og faglige sparring.

Dine primære arbejdsopgaver bliver herudover at:

 • Sikre en god mødestruktur, herunder gennemførelse af bruger- og personalemøde
 • Sikre den faglige udvikling af medarbejderne
 • Deltage i ledelsesmøder med WeShelters øvrige ATS-tilbud
 • Medvirke i visions- og strategiarbejdet på ATS-området i tæt samarbejde med forstanderen og de øvrige ATS-ledere
 • Varetage administrative opgaver, fx budgetopfølgning, indrapportering af løndata m.m.

Vi har derudover en forventning til, at du har en naturlig interesse for det socialfaglige arbejde og følger udviklingen på området tæt. Dels gennem dit netværk, dels gennem en løbende efteruddannelse.

Hvad forventer vi af dig

Du har dokumenteret erfaring med ledelse inden for det socialfaglige område, hvor du har skabt synlige resultater med fokus på høj faglighed og et godt arbejdsmiljø.

Som person trives du blandt andre mennesker, hvor du optræder tillidsvækkende og nysgerrig. Du er endvidere dygtig til at skabe overblik og struktur.

Herudover lægger vi vægt på, at vores nye leder:

 • Har en socialfaglig uddannelse på minimum bachelorniveau
 • Har gennemført en lederuddannelse
 • Har erfaring med socialt udsatte borgere
 • Tør udfordre sine omgivelser
 • Har erfaring med teamudvikling
 • Er en dygtig og tydelig formidler i skrift og tale
  Har en ledelsesstil, som er anerkendende, uddelegerende og retningsgivende

Derudover må vores nye leder gerne være nytænkende med et stort engagement og en lyst til at videreudvikle vores AST-tilbud.

Vi tilbyder

En værdidrevet organisation, hvor du bliver en del af fællesskabet WeShelter, som driver flere sociale tilbud. Dette giver dig en unik adgang til et stort og bredt netværk af dygtige og dedikerede kolleger inden for udsatteområdet.

Et AST-tilbud, som har eksisteret i mere end 30 år og derfor er godt forankret i nærmiljøet. N.A.B.O. center har igennem tiden opbygget en betydelig brugerinddragelse, hvilket er særegent for stedet.

En fuldtidsstilling uden højeste arbejdstid. Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

Ansøgning

HR Short Cut assisterer N.A.B.O. Center/WeShelter med denne rekruttering. Yderligere oplysninger om stillingen rettes derfor til konsulent Ernst Röder fra HR Short Cut på telefonnummer 2120 1210.

Din ansøgning mærket ”Daglig Leder/NABO” vedlagt CV sendes til elr@hr-short-cut.dk.