Missionen blandt Hjemløse efterspørger politisk fokus på det stigende antal udenlandske hjemløse i Danmark

Missionen blandt Hjemløse efterspørger politisk fokus på det stigende antal udenlandske hjemløse i Danmark

De seneste år er det blevet tydeligt, at der er et stigende antal meget udsatte hjemløse EU-borgere på gaderne i København.

De mest udsatte af dem har massive psykologiske, misbrugsmæssige og sociale problemer, og i Missionen blandt hjemløse mener vi, at der er behov for et specialiseret tilbud, og en særlig faglig, professionel indsats overfor denne specifikke målgruppe.

De hjemløse EU-migranter uden job og mulighed for at forsørge sig selv er ikke dækket af den danske lovgivning på området. De seneste 4 år har vi som organisation haft mulighed for i november/december måned at søge den såkaldte nødovernatningspulje. Men puljen i dens nuværende form gør det ikke muligt at nå gruppen af de allermest sårbare migranter, da den forhindrer et længerevarende, professionelt og fagligt velkvalificeret stykke socialt arbejde.

Vi mener, det er helt nødvendigt med en overordnet strategi og en bedre faglig kvalitet og målrettethed i indsatsen over for de allermest sårbare EU-migranter, så de får mulighed for at opnå basal hjælp i Danmark. Ved en mere målrettet indsats undgår vi at fastholde EU-migranterne i hjemløshed på gaden med store sociale, psykiske og helbredsmæssige konsekvenser til følge.

Problemet forsvinder ikke af sig selv – det bliver kun større med stor menneskelig lidelse til følge.