Missionen blandt Hjemløse opretter ikke nødherberg i år

Missionen blandt Hjemløse opretter ikke nødherberg i år

Missionen blandt Hjemløse ansøger ikke Socialministeriets nødpulje i år, og kommer dermed heller ikke til at drive nødherberg til vinter. Det oplyser organisationens ledelse i et brev til socialminister Manu Sareen.

De senere år har Missionen blandt Hjemløse hvert år drevet nødherberg om vinteren, med støtte fra Socialministeriets nødpulje til vinterindkvartering. Vinteren 2013/14 blev sidste gang, for Hovedbestyrelsen har besluttet at sige stop. Vi benytter samtidig lejligheden til at sige tak for samarbejdet om nødherberget til bl.a. Folkekirken på Vesterbro.

Anders Sørensen, sekretariatsleder i Missionen blandt Hjemløse, udtaler:

– Vi synes ganske enkelt ikke, at puljens betingelser gør det muligt at skabe et fagligt og sikkerhedsmæssigt forsvarligt tilbud, og samtidig kan vi konstatere, at vi i kun begrænset omfang har kunnet nå de allersvageste hjemløse.

– Vi har løbende sammen med kolleger på området fremført vores kritik af puljen og dens rammer, men kan konstatere at skiftende socialministre har valgt at stå fast på den nuværende model.

– Det er vores grundlæggende holdning, at ingen skal overlades til at sove på gaden i København uanset årstid, men det er også vores holdning, at vores hjælp og støtte gør allermest nytte, der hvor behovet er størst.

–  Vi vil fortsætte indsatsen for at skabe permanente tilbud til alle hjemløse, der banker på vores dør. Vi regner derfor bestemt med at fortsætte dialogen med socialministeren, så vi på sigt kan tilbyde hjælp til borgere i nød uden at skulle tjekke cpr-nummer.

Brevet til socialminister Manu Sareen kan læses her.