Missionen blandt Hjemløse skifter navn til WeShelter

Derfor skifter vi navn til »WeShelter« - med tilføjelsen »Socialt arbejde siden 1893«. Navneskiftet sker officielt den 1. december 2014.

Missionen blandt Hjemløse skifter navn til WeShelter

Missionen blandt Hjemløse, stiftet i 1893, er en af Danmarks ældste kristne, sociale organisationer. Vi har i store træk haft samme navn siden 1898. I dag arbejder vi ikke kun blandt hjemløse, så tiden er inde til et navneskift.

WeShelter er et fællesskab bestående af bl.a. Mændenes Hjem på Vesterbro, Kollegiet Gl. Køge Landevej i Valby, RG60 på Nørrebro, samt en række socialpsykiatriske væresteder og projekter rundt om i København. Brugerne af de forskellige steder spænder over hjemløse mænd, kvinder og unge, aktive stofbrugere, psykiatribrugere, udsatte og ensomme.

Med det nye navn ønsker vi at signalere, at vi skaber rum (Shelter) for samfundets svageste, og at vi gør det i fælleskab (We) – også med frivillige, bidragsydere, virksomheder, samarbejdspartnere m. fl.

Som en del af processen med det nye navn, har vi identificeret tre bærende værdier for organisationen – »samarbejde«, »ambitiøs« og »alle er værdige«.  Hele processen er gennemført af en arbejdsgruppe, med deltagelse af forstandere, bestyrelse mv. i samarbejde med virksomheden IDNAGroup, der desuden har udviklet vores nye visuelle identitet.

Nyt navn, samme mission
Ordet »blandt« var vigtigt i vores gamle navn, fordi det signalerede øjenhøjde mellem organisationen og brugerne.

Vi vil fortsat møde hjemløse, ensomme og udsatte i øjenhøjde, og tilbyde husly, støtte og fællesskab, så vore brugere får bedre muligheder for at erkende og anvende egne ressourcer. En af vore metoder er følgeskabet: vi ønsker at være på borgerens side og yde en social- og sundhedsfaglig indsats, når det er svært og håbløst.

Essensen af vores arbejde og vores selvforståelse i forhold til de borgere, der har brug for vores hjælp, er uændret. Fremover arbejder vi blot under navnet WeShelter.