Ny rapport anbefaler: Gældssanering til udsatte og permanent gældsrådgivning

Ny rapport anbefaler: Gældssanering til udsatte og permanent gældsrådgivning

Gæld og økonomiske problemer fastholder borgere i fattigdom, hjemløshed og udsathed. Derfor skal gældsrådgivning for udsatte være permanent, og borgerne skal have mulighed for gældssanering – selvom de ikke har fast bolig eller indkomst.

Det er blandt anbefalingerne i en ny rapport fra Rådet for Socialt Udsatte, der udkommer i dag. Missionen blandt Hjemløse har bidraget til rapporten, og bakker op om dens anbefalinger.

–          Stor gæld er ofte forbundet med skam og en følelse af fiasko og mindreværd. Derfor kan man virkelig hjælpe den enkelte borger ved at skabe overblik og en ny tro på fremtiden, siger Betina Sand, der er projektleder i Missionen blandt Hjemløses frivillige gældsrådgivning.

I dag er de gratis gældsrådgivninger finansieret af projektmidler fra satspuljen, men en ny rapport fra Rådet for Socialt Udsatte foreslår, at ordningen gøres permanent.

–          Missionen blandt Hjemløse tilslutter sig fuldt ud Rådets anbefaling. Vores frivillige gældsrådgivning er med til at sænke exit-barriererne for hjemløshed. Samtidig er stabilitet og forudsigelig vigtigt for målgruppen. Derfor bør gældsrådgivningerne gøres permanente, siger Betina Sand.

Socialt udsatte kan ikke få gældssanering – det skal de kunne
Missionen blandt Hjemløse tilslutter sig ligeledes anbefalingen fra Rådet for Socialt Udsatte om, at der etableres et parallelt gældssaneringssystem for socialt udsatte, som giver dem mulighed for at genvinde fodfæstet.

–          Som loven er nu, bliver mange mennesker fastholdt i hjemløshed, fordi de har stor gæld. De har ikke en stabil indkomst fra et fuldtidsarbejde eller en pension, og mange har ikke udsigt til at få det. Derfor kan de typisk ikke komme i betragtning til en gældssanering – selvom det er dem, der behøver det mest. En gældssanering kan være afgørende for, om man atter får hovedet oven vande, siger Betina Sand.

Frivillig gældsrådgivning – et tilbud til borgere med system-angst
Missionen blandt Hjemløses frivillige gældsrådgivning har stor succes med at opbygge hjemløse og psykisk sårbare menneskers kompetencer i forhold til at møde det offentlige system.

En frivilligt baseret gældsrådgivning, som er specialiseret i fx hjemløse og psykisk sårbare mennesker, kan arbejde med borgernes angst overfor ”systemet” og med psykologiske aspekter som angst, misbrug og ustabilitet. Derfor bør gældsrådgivning for socialt udsatte ikke alene være et offentligt tilbud.

Rapporten om gæld kan læses her