Pædagog eller ergoterapeut til aktivitets- og samværstilbud i Sydhavnen

Pædagog eller ergoterapeut til aktivitets- og samværstilbud i Sydhavnen

Vi søger en engageret kollega, som har lyst til at indgå i det sociale arbejde på vores aktivitets- og samværstilbud Pegasus.

Vi arbejder med udgangspunkt i en recovery og rehabiliterende indsats, med fokus på livsmestring og udvikling af personlige og sociale kompetencer. Vi tilbyder individuel støtte til at kunne navigere i de udfordringer den enkelte oplever i dagligdagen, bl.a. igennem bevidstgørelse af betydningen af selvværd og egenomsorg. Igennem tryghed, omsorg og stabilitet vil vi gerne være medvirkende til at øge den psykiske robusthed hos den enkelte, ligesom meningsfulde aktiviteter er et vigtigt udgangspunkt i forhold til at danne relationer og et socialt netværk. Efter behov tilbyder vi støtte til kontakten til sagsbehandlere, jobcentre, sundhedsvæsenet etc.

Arbejdsopgaver

 • Oparbejde relationer med brugerne, med fokus på rehabilitering
 • Afdække eventuelle behov for hjælp i kontakten med offentlige myndigheder m.fl.
 • Bidrage og deltage i aktiviteter med brugerne med et pædagogisk sigte – meget gerne indenfor musik, billedkunst, IT m.v.
 • Tage del i praktiske opgaver, det være sig alt fra opvask til rengøring, til indkøb m.m.
 • Stå for madlavning – varm mad til ca. 25 personer – én gang ugentligt samt efter behov.

Hvad forventer vi

Du er uddannet pædagog eller ergoterapeut, og har solid erfaring med relationsarbejde. Du har en dokumenteret interesse og indsigt i udsatteområdet, og det vil være en fordel, hvis du ligefrem har erfaring med arbejdet med socialt udsatte. Du er ansvarsfuld og kan selv tage initiativ og arbejde selvstændigt med en opgave, og du kan få øje på ressourcerne hos brugerne samt understøtte disse, igennem en anerkendende tilgang.

Vi lægger vægt på, at du:

 • I pressede situationer kan bevare overblikket og sætte grænser
 • Ubesværet kan formulere dig fagligt, mundtligt og skriftligt
 • Har en imødekommende og samarbejdende tilgang både til brugerne og til dine kollegaer
 • Bakker op om fælles trufne beslutninger i kollegagruppen
 • Har en høj grad af fleksibilitet i forhold til opgaverne, såvel som kollegaerne
 • Har kørekort, da vi har en bil til rådighed, og gerne og ofte tager på tur
 • Befinder dig godt i et uhøjtideligt miljø, hvor dagene aldrig er ens

Desuden har det betydning, at du kan forene dig med den måde, vi driver vores tilbud på i WeShelter. Derfor forventes det, at du via hjemmeside og sociale medier, orienterer dig og sætter dig grundigt ind i vores arbejde.

Vi tilbyder

En spændende lille arbejdsplads med højt til loftet og plads til humor, nogle gode kollegaer, kvalificeret faglig supervision, og en dynamisk organisation, hvor du vil blive en del af vores spændende indsats mod nye ambitiøse mål i arbejdet med socialt udsatte og hjemløse. En veldrevet arbejdsplads, hvor daglig leder og medarbejdere i fællesskab arbejder målrettet i forhold til målgruppen, samt vægter et godt og uhøjtideligt arbejdsmiljø. Vi er mange mennesker på få kvadratmeter, så du skal have lyst til at ”være på” og engagere dig i brugernes behov i den tid, vi holder åbent.

Stillingen er på 35 timer ugentligt, hvor arbejdstiden pt. er 8-15 og 9-16 fordelt på ugens fem hverdage.

Stillingen ønskes besat pr. 1. februar 2021. Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst for socialpædagoger eller ergoterapeuter.

Ansøgning

Yderligere oplysninger om stillingen rettes til daglig leder Tina Grevsen på telefonnummer 2289 0609 eller 4016 1170.

Din ansøgning vedlagt CV sendes til nikolaj@kollegiet.info. Ansøgningen mærkes ”Pegasus”.
Ansøgningsfristen er fredag den 7. december, kl. 12.00.

Pegasus er et aktivitets- og samværstilbud, som har ligget i Sydhavnen siden 1994. Det henvender sig til socialt udsatte, hvis udfordringer bl.a. kan bunde i ensomhed, misbrug samt fysiske- og psykiske vanskeligheder. Tilbuddet drives efter §104 i Serviceloven og via en samarbejdsaftale med Københavns Kommune. Aldersgruppen spænder fra starten af 30´erne til 90´erne.

På Pegasus er ansat seks medarbejdere.