Rapport om dødelighed blandt socialt udsatte

Rapport om dødelighed blandt socialt udsatte

Alkohol- og stofmisbrugere, hjemløse, sindslidende og fattige dør i gennemsnit 22 år før den resterende del af befolkningen.

Hvor gennemsnitslevealderen for befolkningen som helhed ligger på 79 år, er den blot 57 år for socialt udsatte. Det viser undersøgelsen “Dødelighed blandt socialt udsatte i Danmark 2007-2012”, som Statens Institut for Folkesundhed (SIF) og Syddansk Universitet har gennemført for Rådet for Socialt Udsatte.

Formålet med undersøgelsen er at beskrive socialt udsattes dødelighed, samt at sammenligne socialt udsattes dødelighed, middellevetid og dødsårsagsmønster med den generelle danske befolknings.

Resultaterne i rapporten viser, at socialt udsatte har en markant højere dødelighed end den generelle danske befolkning, idet deres dødelighed er 7,4 gange højere end forventet. Overdødeligheden er markant forhøjet blandt alle grupper af socialt udsatte, den er størst blandt personer under 45 år, og det gælder både mænd og kvinder.

Rapporten beskriver dødeligheden blandt socialt udsatte som en samlet gruppe, og adskiller sig derved fra tidligere studier omhandlende socialt udsattes dødelighed, idet disse primært er baseret på undergrupper af socialt udsatte, mest typisk hjemløse eller stofmisbrugere.

Læs rapporten her