SKAT må ikke modregne skattegæld i kontakthjælpen - hvis borgeren bliver velfærdstruet

SKAT må ikke modregne skattegæld i kontakthjælpen - hvis borgeren bliver velfærdstruet

SKAT har siden nytår fulgt en ny praksis, og har inddrevet skattegæld, ved at trække det skyldige i beløb i borgernes skattefradrag.

En af vores medarbejdere har ført en klagesag over SKATs nye praksis på vegne af en borger, der i februar i år havde 36 kr. at leve for, og i andre måneder omkring 1000 kr.

Kort sagt et rådighedsbeløb som man ikke behøver være økonom, for at kunne regne ud, at det er umuligt at opretholde en rimelig levefod for i dagens Danmark

I kendelsen fra Landsskatteretten har borgeren fået fuldt medhold i, at SKAT burde have givet ham henstand med henvisning til Kildeskattelovens §73 D. Den afgørelse er vi utroligt glade for.

Læs hele afgørelsen fra Landsskatteretten på SKATs hjemmeside.

Læs artiklen og se indslaget fra TV-avisen: »Skat bruger også ulovlige metoder over for udsatte borgere« hos DR.

 

Det lykkedes os at skabe opmærksomhed om sagen på dagen hvor regeringens fremlagde deres sociale 2020-mål. Derfor er det nærliggende at påpege, at hvis målene skal nås, så er en god start, at offentlige myndigheder – som i dette tilfælde SKAT – ikke modarbejder indsatserne for at hjælpe udsatte borgere videre i tilværelsen.

Når en borger, som i det konkrete tilfælde, ikke har råd til busbilletter, madpakke og andet, så er det en konkret barriere for den sociale mobilitet, for vejen til beskæftigelse, og for at fastholde borgeren i egen bolig.

Meldingen fra skatteministeren lød efter medieomtalen, at loven bliver lavet om med virkning fra årsskiftet. Missionen blandt Hjemløse hilser det velkomment, at loven bliver lavet om, men påpeger samtidig, at den ulovlige praksis bør stoppe med det samme, så den også kommer de mange andre udsatte borgere til gode, der måtte være kommet i klemme som følge af SKAT’s ulovlige metoder.

De tre resterende måneder af 2013 er nemlig lang tid for de borgere, der lige nu er i klemme og som har meget vanskeligt ved at få hverdagen til at hænge sammen. Tilbage er der desuden spørgsmålet om de ni måneders manglende udbetalinger.
Missionen blandt Hjemløse følger sagen.