Sociale 2020-mål skaber ikke billige boliger

Sociale 2020-mål skaber ikke billige boliger

WeShelter hilser idéen om konkrete mål i det socialpolitiske arbejde velkommen, men budgetterne skal følge med

Missionen blandt Hjemløse hilser regeringens konkrete sociale mål i 2020-planen velkomne, men frygter, at det bliver umuligt både at hjælpe udsatte borgere, og samtidig forebygge øget udsathed – for de samme penge.

Gitte Frydensbjerg er sekretariatsleder i Missionen blandt Hjemløse.

  • Vi hilser idéen om konkrete mål i det socialpolitiske arbejde velkommen. Ligeledes ser vi naturligvis også positivt på udmeldingen om at bygge videre på eksisterende indsatser, der virker. Men vi har svært ved at se, hvordan det økonomisk hænger sammen, at ville mere, end hvad vi gør i dag – for de samme penge.
  • Den fireårige nationale hjemløsestrategi er et godt eksempel. På den ene side har den været en succes, der har skaffet borgere i egen bolig, og – meget væsentligt – har fastholdt borgerne i egen bolig. På den anden side har hjemløsestrategien fejlet i forhold til at forebygge af at flere »nye« borgere er blevet hjemløse i perioden.
  • Det er altså positivt, hvis strategiens succeser får lov at fortsætte frem til 2020, men hvordan skal vi samtidig forebygge »ny hjemløshed« for de samme penge, når det ikke er lykkedes de seneste fire år?
  • Forebyggelse af hjemløshed og social udsathed er komplicerede størrelser, der fx afhænger af tilstrækkeligt mange billige boliger til bl.a. unge. Denne mangel på billige boliger, bliver jo fx ikke løst ved at opstille målsætninger.