Udviklingskonsulent til økonomirådgivning for socialt udsatte søges (udløbet)

Udviklingskonsulent til økonomirådgivning for socialt udsatte søges (udløbet)

Til at udvikle og udbrede økonomirådgivningen for socialt udsatte søges en konsulent med erfaring inden for udvikling af sociale indsatser.

Gæld og økonomisk kaos kan fastholde mennesker i hjemløshed, udsathed og psykisk mistrivsel. Vilkårene for et godt liv i egen bolig er svære, hvis kreditorerne hele tiden banker på, postkassen bugner af rudekuverter og kontoen går i nul den 5. i måneden. Derfor har WeShelter i 10 år drevet en økonomirådgivning, hvor frivillige rådgivere med faglighed inden for økonomi og jura hjælper socialt udsatte med at få styr på økonomien og om muligt få omlagt gælden.

Takket være støtte fra Socialstyrelsen har vi fået mulighed for at udvide og udvikle vores økonomirådgivning. Til at stå i spidsen for dette arbejde og samtidig videreføre de eksisterende rådgivningsaktiviteter, søger vi en udviklingskonsulent med erfaring inden for udvikling af sociale indsatser, projektledelse og viden om økonomiforhold og socialret.

Udviklingskonsulenten vil få selvstændigt ansvar for tre primære områder, hvor der både er udviklings- og driftsopgaver:

 • Videreudvikling og kvalitetssikring af økonomirådgivningen, så vi med høj kvalitet kan hjælpe flere udsatte mennesker til at få styr på økonomien. Der vil bl.a. være særligt fokus på at udvikle metoder i et nyt projekt med rådgivning af udsatte og hjemløse unge.
 • Etablering af nye og vedligeholdelse af eksisterende samarbejder med herberger, væresteder og boligområder. Vores rådgivning er en opsøgende rådgivning, som er til stede der, hvor de mest udsatte bor og lever deres liv.
 • Rekruttering, fastholdelse og uddannelse af frivillige økonomirådgivere samt sikring af den faglige sparring og opdateringer om lov- og praksisændringer, bl.a. på gældsområdet.

Konsulenten vil også komme til at indgå i andre frivilligprojekter og -indsatser i WeShelter.

 

Krav og ønsker til den nye udviklingskonsulent
Vi forestiller os, at udviklingskonsulenten har en uddannelse som socialrådgiver eller en kandidatuddannelse i socialt arbejde, socialvidenskab eller sociale interventionsstudier. Baggrunden kan også være fra den finansielle sektor i kombination med uddannelse inden for socialret. Herudover er vores krav og ønsker, at den nye medarbejder:

 • Har mindst nogle års arbejdserfaring med udvikling af sociale indsatser – meget gerne på rådgivningsområdet
 • Kan lede et projekt og mestrer gængse projektlederværktøjer
 • Kan udvikle sociale indsatser på baggrund af evaluering, viden og dokumentation
 • Har viden om privatøkonomi og Servicelovens regler om bl.a. tilskudsmuligheder
 • Har et hjerte som banker for frivillighed og erfaring med frivilligt arbejde
 • Har kompetencer til at give de frivillige rådgivere den rette faglige og metodiske sparring
 • Kan bistå de frivillige rådgivere med at rådgive i særligt komplicerede spørgsmål
 • Kan kommunikere med både økonomi-folk, socialarbejdere og med brugere og frivillige i al deres mangfoldighed
 • Er frisk på at tage del i at skrive ansøgninger til puljer og fonde
 • Er klar på, at stillingen kan ændre sig, når nye samarbejder og indsatser kommer til – og også er klar på at tage del i andre opgaver, som det nu er i et mindre sekretariat.

Vi ser gerne, at vores nye konsulent har arbejdserfaring fra hjemløseområdet. Det vil også være et plus, hvis vores nye konsulent kan tage aktiv del i kommunikationen om de livssituationer, som de rådgivningssøgende befinder sig i og om den sociale forskel, som rådgivningen medfører.

 

WeShelters økonomirådgivning

Den faglige tilgang i økonomirådgivningen bygger på empowement og har læring, respekt og værdighed i centrum. Brugerne får hjælp og redskaber til at skabe overblik over deres økonomiske situation, til at indgå afbetalingsaftaler og til at lægge et budget, der får pengene til at strække.

Ofte har de mennesker med størst behov for økonomirådgivning ikke overskud til selv at opsøge hjælpen. Derfor har vi etableret rådgivningen som en opsøgende rådgivning, der finder sted i tæt samarbejde med institutioner, herberger og i udsatte boligområder. På den måde kan vi møde brugerne der, hvor de bor og lever deres liv. Rådgivningen har eksisteret siden 2010 og er akkrediteret af RådgivningsDanmark.

WeShelter står på et mere end 125 år gammelt fundament. Med en ambition om at være fremme i skoene og fortsat dygtiggøre os og skabe præcis de sociale løsninger, som matcher udfordringerne for mennesker i udsatte positioner. Både udfordringerne i dag og i morgen.

 

Løn, ansættelsesvilkår og vigtige datoer

Løn forhandles efter kvalifikationer og erfaringer. WeShelter er en NGO på det sociale område og er ikke lønførende. Til gengæld lover vi et meningsfuldt arbejde med mulighed for høj grad af indflydelse og personlig og faglig udvikling.

Arbejdsstedet er WeShelters sekretariat på Gl. Køge Landevej 137, hvor vi deler adresse og dagligdag med kolleger og beboere på herberget Kollegiet Gl. Køge Landevej.

Stillingen er på fuld tid (37 timer). Der vil af og til være aften- og weekendarbejde – som du selv kan planlægge – og løbende en del eksterne møder hos samarbejdspartnere og tilbud, primært i hovedstaden. Stillingen er tidsbegrænset til og med oktober 2023. Der vil være god mulighed for forlængelse.

Ansøgning og CV sendes i en samlet PDF-fil på mail til nytjob@weshelter.dk senest søndag den 13. september 2020. Ansøgningsfristen er således overskredet.

Invitation til samtaler forventes at ske sidst i uge 37. Ansættelsessamtaler forventes gennemført tirsdag den 22. september (1. runde) og fredag den 25. september (2. runde). Der indhentes referencer inden ansættelse.

Ansættelse per 1. november, evt. tidligere.

Evt. spørgsmål til stillingen kan stilles til WeShelters direktør Ole Mikkelsen på 51926100.