Vold mod kvinder kan føre til hjemløshed

Vold mod kvinder kan føre til hjemløshed

Hvad er det der adskiller hjemløse kvinders situation fra hjemløse mænds? Ifølge SFI anslås der at være knap 6000 hjemløse i Danmark, hvoraf ca. 22 pct. er kvinder. Hjemløseområdet er således domineret af mænd. Mange hjemløse kvinder vidner om seksuelle overgreb og vold i de miljøer de bevæger sig i.

Man er derfor, fra politisk side, blevet opmærksom på behovet af skærmede pladser for kvinder på de kønsblandede tilbud, samt behovet for kvindeherberger og natcaféer. Det er godt, men det ændrer ikke ved de mønstre, der skaber denne adfærd, hverken hos de mænd, der krænker eller slår, eller de kvinder, der bliver krænket eller slået – eller selv krænker og slår.

En voldsramt kvinde der har et misbrug eller en sindslidelse, eller optræder udad reagerende, kan ikke indlogeres på et krisecenter af forskellige grunde. Den vigtigste grund er, at der på krisecentrene også bor børn, der skal beskyttes mod yderligere uro.

Mange kvinder der henvender sig til Café Klare, har aldrig tidligere opholdt sig på et herberg eller en natcafé. En stor andel har en ubehandlet sindslidelse, et misbrug, eller har en såkaldt kaotisk, udad reagerende adfærd. 37 pct. af kvinderne der opsøger Café Klare har været udsatte for vold, og 19 pct. er blevet hjemløse blandt andet pga. voldsudsatheden.

Det er godt, at krisecentrene kan henvise voldsudsatte kvinder til tilbud som Café Klare. Vi kan tilbyde et trygt overnatningssted, lidt mad, et bad, lidt ekstra tøj, samtaler og hygge, sammen med personalet og de øvrige brugere af tilbuddet, samt udredende samtaler og fremadrettet støtte og hjælp i dagtimerne.

Vi kan støtte kvinden i, at det ikke er i orden, at nogen slår dem. At den mand de er sammen med, har følelser for, elsker – slår dem, eller chikanerer dem verbalt, begrænser dem, udnytter dem, eller sænker deres selvværd. Vi taler også om, hvordan kvinden selv kan bryde dette mønster, kan sørge for at sige fra, gå, eller begynde at få øje på mænd uden voldelig adfærd. Café Klare har fokus på at reducere de skader og risici, den hjemløse kvinde bliver udsat for. Men Café Klare kan ikke tilbyde den fremadrettede støtte, eller beskyttelse, som et krisecenter optimalt set kan give.

De kvinder der opsøger Café Klare, kan langt fra beskrives som ”svage” eller ”ofre”. De har nogle særlige udfordringer og handler på dem, blandt andet ved at opsøge natcaféen eller rådgivningen. Andre gange bliver situationer forsøgt løst, ved at en kvinde opfører sig truende og udad reagerende. Også overfor den mand hun lever sammen med.

Nu er temaet ikke, hvilken hjælp disse mænd også burde tilbydes, men det bør nævnes, at mange mænd også ville blive hjulpet, hvis mønstret kunne brydes. Mønstret kan blandt andet brydes, ved at sørge for, at der er krisecentre også til de kvinder, der falder udenfor krisecentrenes nuværende målgruppe – eller ved at tilbud som Café Klare, kan kvalificere arbejdet yderligere for at kunne møde de voldsudsatte kvinders behov.

Partnervold
Ca. 29.000 kvinder og 10.000 mænd med dansk statsborgerskab i alderen 16 til 74 år skønnes at have været udsat for fysisk partnervold.

Ca. 33.000 kvinder og 13.000 mænd i hele befolkningen skønnes årligt udsat for fysisk partnervold.

Det skønnes, at ca. 10.000 kvinder årligt er udsat for gentagen og grovere fysisk vold.

Vold mod kvinder på verdensplan
Data om vold mod kvinder og børn på verdensplan er generelt svært at samle og kan variere i kvalitet, men WHO slår fast, at mere end hver tredje kvinde i verden udsættes i følge WHO for vold.

Her har vi samlet tilgængelige tal om vold mod kvinder og børn på verdensplan.

Kvinder, der udsættes for partnervold vil:

med dobbelt så stor sandsynlighed opleve depression

med næsten dobbelt så stor sandsynlighed udvikle alkoholmisbrug

med 16 pct. større sandsynlighed føde børn med lav fødselsvægt

med 1,5 gang større sandsynlighed tilegne sig en kønssygdom.