WeShelter søger økonomikonsulent (deltid)

WeShelter søger økonomikonsulent (deltid)

Trives du med at arbejde selvstændigt, og har du erfaring og kompetencer inden for økonomiområdet?

Den 15. november 2021

WeShelter er en fond stiftet i 1893, der arbejder for at stoppe hjemløshed, ensomhed og psykisk mistrivsel. Det gør vi på væresteder og herberger samt gennem frivillige indsatser. Vi er i en udviklingsproces, og vi søger derfor en erfaren økonomikonsulent/controller til en spændende stilling med stor mulighed for at sætte eget præg på arbejdsgange og processer. Dette blandt andet ved digitalisering af opgaver og kvalitetskontroller. Du skal derfor gerne have både lyst og gå-på-mod til at være en del af denne proces og være indstillet på, at din stilling kommer til at udvikle sig i de kommende år.

Selvstændig tilgang til opgaverne

Vores nye økonomikonsulent/controller vil med reference til WeShelters direktør komme til at arbejde selvstændigt med økonomiområdet. Du vil være eneste økonomimedarbejder i sekretariatet, dog med assistance fra en studentermedhjælper og god mulighed for sparring med kolleger på administrationsområdet. Stillingen kræver derfor høj grad af selvstændighed.

Du skal kunne spænde vidt og det ene øjeblik være fokuseret på de store linjer – og i det næste have hænderne direkte på budgettering, økonomirapportering, formidling af status på budgetter til driftslederne og betalinger i banken.

Vi ønsker os en ny kollega, der:

 • Har minimum fem års erfaring inden for økonomi
 • Arbejder meget selvstændigt
 • Er detaljeorienteret med blik for de store linjer
 • Kan overholde og planlægge efter faste deadlines, men kan også rumme akutte sager
 • Er selvkørende ekspert i Excel og Economics
 • Kan formidle faglige problemstillinger til kolleger med helt andre fagligheder
 • Har et stærkt blik for optimering og digitalisering
 • Måske har erfaring med socialområdet og frivilligt arbejde.

Bred vifte af opgaver inden for økonomi

WeShelters arbejde drives via kommunale driftsoverenskomster samt et kludetæppe af tilskud og bidrag: Offentlige puljer, private fonde, privat støtte og støtte fra virksomheder og menigheder. Alt sammen skal du være med til at holde snor i.

Dine opgaver vil omfatte:

 • Klargøring af regnskab til revisor for hovedorganisation og tilhørende sociale tilbud
 • Aflæggelse af regnskaber til stat, kommune og fonde (herunder puljeregnskaber)
 • Budgetlægning og –opfølgning, herunder opfølgning på projektbudgetter
 • Bogføring, kontering og betalinger samt afstemning af bank og balancekonti
 • Samarbejde med revisor
 • Sparring og rådgivning af forstandere, direktion og bestyrelse i økonomispørgsmål
 • Optimering og udvikling af økonomi-området
 • En stribe øvrige administrative opgaver – faste og ad hoc.

Vi forventer, at du har dokumenterede regnskabsfaglige kompetencer, f.eks. med en uddannelsesmæssig baggrund som cand.merc., HD eller lign. Den rigtige erfaring kan dog være vigtigere end den formelle uddannelse.

Del af mindre sekretariat og dagligdag tæt på målgruppen

Du vil blive en del af et mindre sekretariat med kolleger, som arbejder dedikeret med indsamling, fundraising, udvikling og drift af sociale indsatser. Vi har hjertet på det rette sted, sætter pris på godt kollegaskab, hjælper hinanden og har en uformel omgangstone.

Arbejdsstedet er WeShelters sekretariat på Gl. Køge Landevej i København, hvor vi deler adresse med herberget Kollegiet Gl. Køge Landevej. Du kommer derfor tæt på det socialfaglige arbejde blandt hjemløse og udsatte, som udføres af socialfaglige kolleger og frivillige.

Løn og ansættelsesvilkår

Stillingen er på 22 timer om ugen. Arbejdstiden ligger inden for almindelig kontortid, men der vil også være aftenmøder med den frivillige bestyrelse.

WeShelter tilbyder et job med meget høj grad af mening, udviklingsmuligheder og indflydelse. Du bliver også en del af en organisation med en rig historie inden for hjemløse- og udsatteområdet.

Spørgsmål og ansøgning

Beneteau Consult bistår WeShelter i rekrutteringsprocessen. Spørgsmål til stillingen kan stilles til Birgitte Beneteau på 3013 4946 eller til WeShelters direktør Ole Abildgaard Mikkelsen på 5192 6100.

Send din ansøgning til nytjob@weshelter.dk.

Ansøgning: Da stillingen ønskes besat hurtigst muligt, læses ansøgninger løbende. Vi indkalder løbende til samtaler. Stillingsopslaget tages først ned, når stillingen er besat.

Forventet tiltrædelse: 1. januar 2022, gerne tidligere.