Mændenes Hjem

Mændenes Hjem

Mændenes Hjem på Vesterbro tilbyder social- og sundhedsfaglige ydelser til mennesker som er hjemløse, stofbrugere eller på anden måde udsatte.

Mændenes Hjem tilbyder en bred vifte af tilbud, som alle er placeret på Vesterbro i København. Tilbuddene inkluderer blandt andet et herberg, en boafdeling, et kontaktsted, et stofindtagelsesrum, en sundhedsafdeling, en cafe og en natcafe for kvinde. Desuden er der tilknyttet en frivillig læge- og tandlægetjeneste og der udleveres sprøjter, kanyler, kondomer og brugt tøj.

Alle tilbuddene har til formål at bidrage til, at hjemløse og udsatte mennesker får muligheden for at erkende og anvende egne ressourcer til at realisere et bedre liv. På de forskellige tilbud er der tilsammen omkring 200 ansatte og 20 frivillige. Der er desuden cirka 45 frivillige læger og tandlæger tilknyttet Mændenes Hjem.

Kontakt
Mændenes Hjem
Lille Istedgade 2
1706 København V

Telefon: 33 24 39 04

www.maendeneshjem.dk


Andre projekter