RG60

RG60

RG60 er et herberg og værested hvor hjemløse unge mellem 18-30 år kan søge hjælp til sociale eller psykiske problemstillinger.

Målgruppen på RG60 er hjemløse unge mellem 18 til 30 år med sociale og/eller psykiske problemstillinger, eventuelt kombineret med et misbrug. Målgruppen er kendetegnet ved manglende kontakt til eksisterende behandlingstilbud og sociale tilbud.

Boformen er et akut og midlertidig botilbud for unge. Der er plads til ca. 24 unge, som sammen med personalet er ansvarlige for både de daglige pligter og de aktiviteter, som igangsættes. Ligesom i resten af huset lægges der her vægt på medindflydelse og inddragelse af brugerne.

Kontakt
Rådmandsgade 60
2200 København N
Telefon: 4245 6066 / 3510 5455
Email: info@rg60.dk

www.rg60.dk


Andre projekter