Værestedet i Sydvest

Værestedet i Sydvest

Værestedet i Sydvest er et brugerstyret værested oprettet i 1990. I huset kommer omkring 40 faste brugere og alle deler ansvaret for stedet.

Værestedet er indrettet i et lille træhus, der blev bygget som et ung-i-arbejde-projekt på et af DSB’s ubrugte arealer klos op af S-togsbanen ved Sydhavn Station. Huset rummer et fælleslokale med åbent køkken, og på grunden er der anlagt en have med terrasse, petanque-bane og blomsterbede.

I huset kommer ca. 40 faste brugere og alle deler ansvaret for driften af stedet. Værestedet fungerer i praksis som en klub, hvor dem som kommer i huset selv kan bestemme, hvem der kan være med, men huset kan ikke rumme stofbrugere.

Værestedet er oprettet i et samarbejde mellem Bavnehøj Menighedspleje, de lokale afdelinger af Socialdemokratiet og SF, Socialpædagogisk Seminarium, tidligere statsminister Anker Jørgensen og WeShelter, der tilsammen danner støtteforeningen Værestedets Venner.

Støtteforeningen indsamler og administrerer driftsmidlerne til de faste udgifter, mens brugerne selv tilrettelægger fælles aktiviteter og vedligeholdelse af huset.


Andre projekter