Arv fra personer, som har ønsket at støtte arbejdet blandt hjemløse og udsatte, er en vigtig basis for WeShelters økonomi. Bidragene sikrer, at hjemløse fortsat kan hjælpes, og at der løbende kan udvikles nye tilbud.

WeShelter er fritaget fra at betale boafgift, hvorfor det fulde arvebeløb går til hjemløsesagen.

Vi tilbyder desuden gratis hjælp fra en af landets dygtigste advokater, som kan bistå med udarbejdelse af testamente.

WeShelter udgav i efteråret 2009 informationsmateriale om at testamentere til fordel for hjemløsearbejdet. Materialet fortæller blandt andet, hvordan det er muligt at betænke hjemløsearbejdet testamentarisk, uden at der bliver mindre i arv til ens øvrige arvinger.

Læs folderen her, eller kontakt sekretariatet på  36 16 11 13 og få information og rådgivning om arv og testamente.