fbpx
Økonomi- og gældsrådgivning

Økonomi- og gældsrådgivning

Har du mistet overblikket over din økonomi, eller er din gæld ved at vokse dig over hovedet? Drømmer du om at få ro på din økonomi?

WeShelter tilbyder gratis økonomi- og gældsrådgivning til dig, der mangler et sted at bo eller på anden vis lever i en social udsat position.  

Vi kan f.eks. hjælpe dig med at få overblik over indtægter, udgifter og gæld, kontakte kreditorer, banker og myndigheder og indgå aftaler om omlægning af gæld, rentestop, afdragsordninger eller andet, udarbejde et budget med en hverdagsøkonomi, der kan hænge sammen, søge gældssanering og eftergivelse hvis du opfylder kriterierne, undgå at udvikle yderligere gæld og meget andet.

Økonomi- og gældsrådgivningen udføres af erfarne frivillige med juridisk eller økonomisk baggrund. De repræsenterer hverken bank, kommune, skat, kreditorer eller andre. De har ingen dagsorden eller løftede pegefingre. De vil bare gerne stille deres kompetencer og erfaringer til rådighed, og hjælpe dig med din økonomi med særligt henblik på det, du ønsker hjælp til.

Her finder du vores økonomi- og gældsrådgivning 

Vi tilbyder økonomirådgivning på fire herberger og tre væresteder: 

Herberger: 

 • Herberget Kollegiet i Valby 
  Mandage i ulige uger kl. 13-14.30 og hver torsdag kl. 11-14
 • Ungeherberget Sporsløjfen på Østerbro  
  Tirsdage i ulige uger kl. 17-19
 • Kirkens Korshærs Herberg i Hillerødgade på Nørrebro 
  Tirsdage i lige uger kl. 17-19 
 • Røde Kors Herberg for Kvinder i Hvidovre 
  Torsdage i lige uger kl. 14-16 (kan variere)


Væresteder:
 

 • NABO Center Amager  
  Tirsdage i lige uger kl. 12-14 (kan variere) 
 • Specialenheden Tomgårdsvej – Dagcenter Stæren
  Mandage i lige uger kl. 13-14.30

De enkelte økonomirådgivninger er særligt målrettet de brugere og beboere, som har deres daglige liv på herbergerne og værestederne. Men vores økonomirådgivning er også åben for andre. 

Hvis du gerne vil tale med en af vores frivillige økonomirådgivere, er du meget velkommen til at ringe til Aja Bierring Kristoffersen på telefon 31 38 28 24. 

Om økonomirådgivningen 

Frivillighed er en grundlæggende værdi i den økonomiske rådgivning. Her mødes den frivillige rådgiver og den rådsøgende i et ligeværdigt samarbejde uden magtrelationer.  

Økonomi- og gældsrådgivningen bygger på empowerment, der inden for socialt arbejde handler om at skabe en proces, hvor det enkelte menneske får kontrol og magt over sin egen situation. Vi har et stort fokus på brugerinddragelse og læring, og målet er, at den enkelte bliver i stand til at styre sin økonomi. 

Økonomi- og gældsrådgivningen har ingen dagsorden. Den enkelte rådgivningssamtale tager derfor udgangspunkt i det, den rådsøgende ønsker hjælp til, hvad enten det er gælden til familie, venner, banken, myndigheder eller kreditorer. Økonomirådgivningen er uvildig og kæmper altid for at rådgive om de rådsøgendes rettigheder. 

Det er vigtigt for os, at vi ikke overtager ansvaret for den rådsøgendes økonomi. De frivillige rådgivere stiller alene deres kompetencer og erfaringer til rådighed i form af rådgivning, konkret hjælp og hjælp til selvhjælp. Derfor involverer vi den rådsøgende så meget, som den rådsøgende kan. For nogle handler det om at være med til at åbne rudekuverter. For andre handler det om at kontakte banker, kreditorer eller andre. For nogen tredje handler om at få indsigt i, hvilke rettigheder og forpligtelser de har, når de skylder mange penge væk. Det er forskelligt. Men vi tager altid udgangspunkt i den enkeltes ressourcer og ønsker, og beslutninger og ansvar for forandringer ligger altid hos den rådsøgende.  

Vi møder de rådsøgende med respekt og værdighed. Vi søger et tæt samarbejde og er ambitiøse på de rådsøgendes vegne, og vi er dertil altid ærlige og realistiske over for de rådsøgende.  

Økonomirådgivningen bygger på WeShelters værdier, som er ’alle er værdige’, ’samarbejde’ og ’ambitiøs’

WeShelter er underlagt databeskyttelsesloven og persondataforordningen. Derfor skal vi oplyse dig om, hvilke personoplysninger vi opbevarer, hvordan vi opbevarer dem og hvilke rettigheder, du har i forbindelse med dataopbevaring. Det har vi beskrevet i folderen ” Information om dataopbevaring, klageadgang m.m. til dig, der får rådgivning af WeShelters økonomirådgivning”, som du finder her.

Hvis du har haft en dårlig oplevelse i økonomirådgivningen, som du gerne vil klage over, hører vi gerne fra dig. Du kan finde en klagevejledning her.

Aja Bierring Kristoffersen
Programchef