Økonomisk rådgivning

Økonomisk rådgivning

WeShelter tilbyder gratis økonomisk rådgivning i København

WeShelters økonomiske rådgivning er et gratis tilbud til borgere i København, som har brug for hjælp til at få overblik over økonomi og gæld.

Den faglige tilgang i rådgivningen bygger på empowement. Rådgivningen har læring i centrum, og den rådsøgende mødes med respekt og værdighed.

Vores økonomirådgivere giver modtagerne af rådgivningen hjælp og redskaber til at skabe overblik over deres økonomiske situation, til at indgå gode og realistiske afbetalingsaftaler og til at lægge et fremtidigt budget, der kan få pengene til at strække.

Økonomirådgivningen er uvildig og kæmper altid for at rådgive på brugernes rettigheder. Vores motto er: Intet er for stort – intet er for småt.

Hvem, hvad og hvor?
Rådgivningen varetages af erfarne frivillige med juridisk eller økonomisk baggrund. Der ydes rådgivning i København på vores herberger Kollegiet Gl. Køge Landevej, RG60 og på værestedet NABO.

Rådgivningen er også åben for borgere uden for vores tilbud.

Rådgivningen ydes altid ved personligt fremmøde, og der er rådgivning i følgende tidsrum:

  • NABO Center Amager, tirsdage mellem 12-14
  • RG60, tirsdage mellem 17-19
  • Kollegiet, mandag i lige uger mellem16.45-18.15, mandag i ulige uger mellem 14-15.30 og hver torsdag mellem 11-14.

Aftaler bookes ved at tage kontakt til Anita

Vibeke Bruun-Toft
Udviklingskonsulent

 

Værdigrundlaget for vores økonomirådgivning

Frivillighed er en grundlæggende værdi i den økonomiske rådgivning. Den frivillige rådgiver og borger mødes i et ligeværdigt samarbejde, uden magtrelationer.

WeShelters frivillige og ansatte arbejder alle ud fra tre værdier: Samarbejde, ambitiøs og alle er værdige.

Samarbejde

  • Vi samarbejder med brugere, personale, ansatte i sekretariatet og frivillige inden for og på tværs af frivilligprojekterne
  • Vi har hver vores ansvarsområder, og vi går ikke ind over andres områder
  • Vi har tydeligt definerede roller og ansvarsområder

Ambitiøs

  • Vi arbejder for at skabe bæredygtige frivilligprojekter af høj kvalitet
  • Vi stiller krav til hinanden på tværs af samarbejder
  • Vi vil være de bedste på området

Alle er værdige

  • Vi møder brugere, personale, ansatte i sekretariatet og frivillige i øjenhøjde og med respekt og ligeværd.

Læs mere om grundlaget for vores arbejde med frivillige her