fbpx

Om WeShelter

Vi arbejder for at give hjemløse og socialt udsatte bedre vilkår.

WeShelter arbejder for at gøre op med tre store samfundsproblemer: Hjemløshed, ensomhed og psykisk mistrivsel.

  • Hjemløshed: Vi sikrer husly og hjælp til et selvstændigt liv i egen bolig.
  • Ensomhed: Vi tilbyder udsatte en plads i positive fællesskaber.
  • Psykisk mistrivsel: Vi giver social støtte og rådgivning med afsæt i handlekraft, håb og selvbestemmelse.

Vores mål er, at mennesker i udsatte positioner kan leve et selvstændigt og meningsfuldt liv. Hvor de er værdige og kan træde ind i og bidrage til samfundets fællesskaber ved at erkende, udvikle og anvende egne ressourcer. Vi møder derfor det enkelte menneske anerkendende og ressourceorienteret og med respekt for den enkeltes livssituation.

WeShelter er en del af Missionen blandt Hjemløse, der siden 1893 har udført socialt arbejde på et fundament af den grundlæggende kristne værdi næstekærlighed. Og med det menneskesyn, at ethvert menneske er værdigt.


Om os