Om WeShelter

Om WeShelter

Vi arbejder for at give hjemløse og socialt udsatte bedre vilkår.

WeShelter arbejder med frivillige og lønnede kræfter for at gøre op med tre store samfundsproblemer: Hjemløshed, ensomhed og psykisk mistrivsel.

  • Hjemløshed: Vi sikrer husly og hjælp til et selvstændigt og meningsfuldt liv i egen bolig.
  • Ensomhed: Vi tilbyder socialt udsatte en plads i positive fællesskaber.
  • Psykisk mistrivsel: Vi giver social støtte og rådgivning med afsæt i handlekraft, håb og selvbestemmelse.

Vores mål er, at mennesker i udsatte positioner kan leve et selvstændigt og meningsfuldt liv. Hvor de er værdige og kan træde ind i og bidrage til samfundets fællesskaber ved at erkende, udvikle og anvende egne ressourcer. Vi møder derfor det enkelte menneske anerkendende og ressourceorienteret og med respekt for den enkeltes livssituation.

Socialt arbejde siden 1893

WeShelter er en del af Missionen blandt Hjemløse, der siden 1893 har udført socialt arbejde på et fundament af den grundlæggende kristne værdi næstekærlighed. Og med det menneskesyn, at ethvert menneske er værdigt. I dag er dette fortsat grundlag for vores kamp mod ensomhed, psykisk mistrivsel og hjemløshed.

Uanset den enkeltes baggrund, profil og problemer, så møder vi stadig alle som værdige mennesker med ret til at blive anerkendt og inkluderet. Fra begyndelsen i 1890’erne var målet at give husly til hjemløse. I 1915 erhverves en landbrugsejendom i Valby. Gennem beskæftigelse i landbruget og salg af grøntsager på markedet kunne mennesker på kanten af datidens samfund få et selvstændigt og meningsfuldt liv.

I dag giver vi stadig tag over hovedet til mennesker i hjemløshed, ligesom dyrkning af afgrøder og blomster stadig er et grønt virke middel i WeShelters sociale arbejde. Vi står på et mere end 100 år gammelt fundament. Men med en ambition om at være fremme i skoene og fortsat dygtiggøre os og skabe præcis de sociale løsninger, som matcher udfordringerne for mennesker i udsatte positioner. Både udfordringerne i dag og i morgen.


Om os