Bestyrelser

En samlet oversigt over WeShelters bestyrelser

Hovedbestyrelse
Mads Engholm (formand)
Henrik Vagner (næstformand)
Dorte Bukdahl
Ulrik Brock Hoffmeyer

Direktør: Ole Abildgaard Mikkelsen

Kollegiet GL. Køge Landevej
Anna Flyverbom Nordgreen (formand)
Heiner Lützen Ank
Ida Balling
Malene Størup
Mikael Jakshøj
Andreas Sorgenfrei (medarbejderrepræsentant)

Forstander: Jørgen Larsen (konst.)

Ungeherberget Sporsløjfen
Lars Ploug Sørensen (formand)
Lene Lilja Petersen (næstformand)
Laura Helene Højring
Lotte Just
Merethe Hjorth
Theis Malmborg
Sara Emilie Madsen (medarbejderrepræsentant)

Forstander: Thommi Nielsen

WeShelters Aktivitets- og Samværstilbud
Pernille Johansen (forperson)
Malene Lind
Jacob Ørum
Karen Grith Lauridsen

Forstander: Betina Sandberg (konst.)