Frivilligindsatsen

Frivilligindsatsen

Vi tror på det frivillige engagement, og vi har mere end 100 frivillige involveret blandt hjemløse og socialt udsatte.

I WeShelter tror vi på, at frivillige kan noget ganske særligt i arbejdet med socialt udsatte. Derfor arbejder vi på at involvere frivillige i vores arbejde, og vi udvikler løbende nye metoder til inddragelse af frivillige kræfter. Senest har vi udviklet et peer-to-peer-projekt, hvor tidligere hjemløse støtter nuværende hjemløse.

Få gavn af vores viden

Vi er specialiserede i at arbejde professionelt med frivillige på herberger og væresteder for hjemløse og socialt udsatte mennesker. Og på baggrund af mange års erfaringer, har vi udviklet bæredygtige koncepter for den frivillige indsats, som fungerer som rammer for en individuel tilpasning af projekterne på den enkelte institution.

Vi har fokus på, hvordan frivillige projekter bliver et supplement for både brugere og personale på den enkelte institution, og vi arbejder med at udvikle frivillighed som et konkret pædagogisk redskab.

Vi arbejder metodisk med kvalificering af den frivillige indsats gennem bl.a. uddannelse, kvalitetssikring og konceptudvikling. Vi drømmer om, at de gode projekter og indsatser vi har udviklet, kommer til gavn for endnu flere udsatte mennesker. Derfor tilbyder vi individuelt tilrettelagte rådgivnings-, opstarts-, udviklings- og sparringsforløb.

Vi tilbyder bl.a. kurser og seminarer om:

  • At arbejde professionelt med frivillighed
  • At udvikle en frivillig indsats på en institution
  • Grænsefladerne mellem det professionelle socialfaglige og det frivillige arbejde
  • Uddannelse af frivillige og frivillige koordinatorer
  • Politikker og retningslinjer for det frivillige arbejde

Derudover tilbyder vi kortere eller længere sparrings- og udviklingsforløb.

Med vores kurser og seminarer bliver du klædt på til at starte frivillige projekter op på din institution. Vi kommer omkring vigtige refleksioner om frivillighed, organisering af projekter, roller, etik osv.

Du er meget velkommen til at kontakte os. Så finder vi sammen den rette løsning og pris.

Læs mere om Frivilligindsatsen