fbpx
Strategi 2021-2025

Strategi 2021-2025

Med WeShelters strategi vil vi bidrage til at bekæmpe tre store samfundsproblemer: hjemløshed, ensomhed og psykisk mistrivsel.

At sove trygt i sin egen seng. At have gode venner, familie og netværk omkring sig. At kunne stå igennem almindelig modgang i livet. Tre ting som for de fleste mennesker er en selvfølgelighed. Men sådan er det ikke for alle. Og slet ikke for socialt udsatte.

De fleste udsatte kæmper med komplekse problemer, som ikke løses med et værelse, en god snak og et måltid mad alene. Det kræver en sammenhængende indsats. Vi støtter hele vejen og går de ekstra mil for at hjælpe. Vi er der, når det hele er ramlet. Når livet igen skal bygges op. Og når der er brug for hjælp til at opretholde et godt liv.

WeShelter vil med frivillige og lønnede kræfter gøre op med tre store samfundsproblemer: hjemløshed, ensomhed og psykisk mistrivsel.

  • Hjemløshed: Vi sikrer husly og hjælpe til et selvstændigt og meningsfuldt liv i egen bolig.
  • Ensomhed: Vi tilbyder socialt udsatte en plads i positive fællesskaber.
  • Psykisk mistrivsel: Vi giver social støtte og rådgivning med afsæt i handlekraft, håb og selvbestemmelse.

Vores mål er, at mennesker i udsatte positioner kan leve et selvstændigt og meningsfuldt liv. Hvor de er værdige og kan træde ind i og bidrage til samfundets fællesskaber ved at erkende, udvikle og anvende egne ressourcer. Vi møder derfor det enkelte menneske anerkendende og ressourceorienteret og med respekt for den enkeltes livssituation.

Læs hele WeShelters strategi 2021-2025 her.

Klik på link og download som PDF WeShelter-Strategi-2021-2025.

 

Fakta om hjemløshed, ensomhed og psykisk mistrivsel

Knap 282.000 voksne danskere viser tegn på udsathed i form af hjemløshed, en psykisk lidelse eller et misbrug af alkohol eller stoffer (kilde: VIVE, 2018).

Hjemløsetællingen fra 2019 viser, at lidt flere end 6.400 borgere i Danmark befinder sig i hjemløshed (kilde: VIVE, 2019).

Ensomhed er hvert år relateret til 2.200 dødsfald i Danmark (kilde: Statens Institut for Folkesundhed, 2016).

Hver tiende dansker opfylder kriterier for psykisk sygdom (kilde: Bedre Psykiatri, 2019).