Organisationen

Organisationen

Vi er en fond stiftet i 1893, der driver væresteder og herberger, arbejder med frivillige og taler udsattes sag.

Vores fællesskab består af herbergene Kollegiet Gl. Køge Landevej i Valby og RG60 på Nørrebro. Derudover driver vi værestederne Pegasus, Offsides Sociale Haver og N.A.B.O. Center.

Vores fællessekretariat i Valby arbejder for at sætte vilkårene for hjemløse og socialt udsatte på den offentlige dagsorden og udgiver Magasinet Hjemløs.

Vores frivilligindsats arbejder for at involvere civilsamfundet i det sociale arbejde blandt udsatte grupper på både vores herberg, væresteder og i samarbejde med andre kommunale og private aktører.

Vi blev stiftet i 1893 og er en af Danmarks ældste folkekirkelige sociale organisationer.

Drift og støtte
WeShelters arbejde drives dels for offentlige tilskud og kommunale driftsoverenskomster samt et kludetæppe af tilskud og bidrag: Offentlige puljer, private fonde, privat støtte og støtte fra virksomheder og menigheder.

Bidrag til WeShelter er fradragsberettigede efter skattelovgivningens regler.

WeShelter er medlem af Indsamlingsorganisationen ISOBRO og vi har tilsluttet os ISOBRO’s indsamlingsetiske retningslinjer.

Samarbejder
Derudover deltager vi både i nationalt og internationalt samarbejde om socialpolitiske forhold. Vi er medlem af Kontaktudvalget for frivilligt socialt arbejde i Københavns Kommune.

Historisk rids
WeShelter opstod, da skolebestyrer Napoleon Bang inviterede til en række ‘Møder for hjemløse Mænd’ i missionshuset Bethesda i Rømersgade i København. Blot 20 mænd deltog i det første møde, men flokken voksede hurtigt til op mod 100 og dannede fundamentet for det vi i dag kalder WeShelter. I de første år gik vi under navnet Faldne Mænds Redning. Det blev dog ændret til Missionen blandt Hjemløse.

I december 2014 skiftede vi for sidste gang kaldenavn til WeShelter for at understrege vores kerneopgave i at skabe rum og give ly (Shelter) til samfundets mest udsatte mennesker. En opgave, vi løfter i fællesskab og samarbejde (We).

Vi slap dog ikke vores historie og tidligere generationers indsats, og vi har derfor valgt at lade fonden beholde navnet Missionen Blandt Hjemløse i vores vedtægter.

Det nye navn kom med tre grundværdier, som for os både understreger vores menneskesyn og indignation og signalerer handling.

Vi mener og tror på, at alle er værdige og vi møder mennesker i øjenhøjde med respekt for den enkeltes livssituation. Vi sætter en ære i at være ambitiøse og vi har samarbejde som en grundlæggende del af vores arbejde og et afgørende værktøj, når de forskellige sociale tilbud skal fungere.