fbpx
Organisation

Organisation

Som en del af Fonden Missionen blandt Hjemløse driver WeShelter herberger og væresteder og udfører frivilligt socialt arbejde.

WeShelter-fællesskabet består af herbergene Kollegiet Gl. Køge Landevej i Valby og Ungeherberget Sporsløjfen på Østerbro. Derudover driver vi værestederne Pegasus, Offsides Sociale Haver og NABO Center Amager.

WeShelter arbejder fra hovedkontoret i Valby på at sætte vilkårene for hjemløse og socialt udsatte på den offentlige dagsorden og udgiver Magasinet Hjemløs.

Vores frivilligindsats arbejder for at involvere civilsamfundet i det sociale arbejde blandt udsatte grupper på både vores herberg, væresteder og i samarbejde med andre kommunale og private aktører.

Vi blev stiftet i 1893 og er en af Danmarks ældste folkekirkelige sociale organisationer.

Drift og støtte
Vores arbejde drives dels for offentlige tilskud og kommunale driftsoverenskomster samt et kludetæppe af tilskud og bidrag: Offentlige puljer, private fonde, privat støtte og støtte fra virksomheder og menigheder.

Bidrag til WeShelters arbejde er fradragsberettigede efter skattelovgivningens regler.

WeShelter er medlem af Indsamlingsorganisationen ISOBRO, og vi har tilsluttet os ISOBRO’s indsamlingsetiske retningslinjer.

Samarbejder
Vi deltager både i nationalt og internationalt samarbejde om socialpolitiske forhold. Vi er medlem af Kontaktudvalget for frivilligt socialt arbejde i Københavns Kommune.

Historisk rids
Organisationen opstod, da skolebestyrer Napoleon Bang inviterede til en række ‘Møder for hjemløse Mænd’ i missionshuset Bethesda i Rømersgade i København. Blot 20 mænd deltog i det første møde, men flokken voksede hurtigt til op mod 100 og dannede fundamentet for det vi i dag kalder WeShelter. I de første år gik vi under navnet Faldne Mænds Redning. Det blev dog ændret til Missionen blandt Hjemløse.

Fra 2014 er navnet WeShelter blevet brugt til at beskrive det sociale arbejde. Dette for at understrege vores kerneopgave i at skabe rum og give ly (Shelter) til samfundets mest udsatte mennesker. En opgave, vi løfter i fællesskab og samarbejde (We).

Vi slap dog ikke vores historie og tidligere generationers indsats, og fonden bærer stadig navnet Fonden Missionen Blandt Hjemløse i vores vedtægter.

WeShelters arbejder hviler på tre grundværdier, som understreger vores menneskesyn og indignation og signalerer handling.

Vi mener og tror på, at alle er værdige og vi møder mennesker i øjenhøjde med respekt for den enkeltes livssituation. Vi sætter en ære i at være ambitiøse og vi har samarbejde som en grundlæggende del af vores arbejde og et afgørende værktøj, når de forskellige sociale tilbud skal fungere.