fbpx
For organisationer og virksomheder

For organisationer og virksomheder

Vi tilbyder din organisation eller virksomhed kurser og workshops i, hvordan I bedst kan arbejde med frivillighed.

WeShelter har arbejdet med frivillighed i socialt arbejde siden 1893. I 2012 startede vi tre større frivilligprojekter op. Projekterne er implementeret på tværs af de institutioner, der er del af WeShelter. Undervejs har vi gjort os grundige erfaringer med udfordringerne med at bruge frivillige i forskellige former for socialpædagogisk praksis.

Vi driver i dag velfungerende frivilligt baserede projekter for en bred vifte af målgrupper: Hjemløse mænd og kvinder, unge som gamle, aktive stofbrugere og ensomme og socialt udsatte psykiatribrugere.

Gennem årene har vi begået de obligatoriske fodfejl og løbende forbedret arbejdet i feltet mellem frivillige, personale og brugere/beboere. Og det har genereret en stor praksisviden, som vi gerne deler til fordel for både målgrupperne, det socialpædagogiske personale og civilsamfundet.

Er din organisation eller virksomhed interesseret i viden eller praktisk støtte i forbindelse med beslutning, opstart eller tilpasning af frivilligaktiviteter og -projekter? Med et enkelt oplæg, kan vi klæde jer bedre på til at arbejde med frivillighed. Vi kan også tilbyde længerevarende forløb, hvor vi faciliterer processerne med personalet.

Frivillige på det socialpædagogiske område

WeShelters Frivilligindsats har gennem en længere periode specialiseret sig i at arbejde professionelt med frivillige på herberger og væresteder for hjemløse og socialt udsatte mennesker. Vi har udviklet bæredygtige koncepter for den frivillige indsats, som fungerer som rammer for en individuel tilpasning af projekterne på den enkelte institution.

Vi har fokus på, hvordan frivillige projekter bliver et supplement for både brugere og personale på den enkelte institution, og vi arbejder med at udvikle frivillighed som et konkret pædagogisk redskab.

Vi arbejder metodisk med kvalificering af den frivillige indsats gennem bl.a. uddannelse, kvalitetssikring og konceptudvikling. Vi drømmer om, at de gode projekter og indsatser vi har udviklet, kommer til gavn for endnu flere udsatte mennesker. Derfor tilbyder vi individuelt tilrettelagte rådgivnings-, opstarts-, udviklings- og sparringsforløb.

Vi tilbyder bl.a. kurser og seminarer om:

  • At arbejde professionelt med frivillighed
  • At udvikle en frivillig indsats på en institution
  • Grænsefladerne mellem det professionelle socialfaglige og det frivillige arbejde
  • Uddannelse af frivillige og frivillige koordinatorer
  • Politikker og retningslinjer for det frivillige arbejde

Derudover tilbyder vi kortere eller længere sparrings- og udviklingsforløb.

Med vores kurser og seminarer bliver du klædt på til at starte frivillige projekter op på din institution. Vi kommer omkring vigtige refleksioner om frivillighed, organisering af projekter, roller, etik osv.

Du er meget velkommen til at kontakte os. Så finder vi sammen den rette løsning og pris.

Charlotte Juhl-Hansen
Frivilligchef