fbpx
Bliv økonomirådgiver

Bliv økonomirådgiver

Er du uddannet inden for økonomi, jura, socialret eller lignende? Og vil du gøre en forskel for mennesker i hjemløshed? Så har vi brug for dig i WeShelters frivillige økonomirådgivning.

Gæld og økonomisk kaos fastholder mennesker i hjemløshed og psykisk mistrivsel. Det kan være svært at få et godt liv i egen bolig, hvis kreditorerne hele tiden banker på, postkassen bugner af rudekuverter og kontoen går i nul den 5. i måneden.

Som frivillig økonomirådgiver i WeShelter hjælper du mennesker i hjemløshed og andre udsatte med at få økonomien til at hænge sammen. Med styr på økonomien bliver vejen ud af hjemløshed kortere, og det er med til at sikre et godt liv i egen bolig.

Hvordan arbejder vi i økonomirådgivningen?
Som frivillig i WeShelters økonomirådgivning hjælper du mennesker i udsatte positioner med at skabe overblik over deres økonomiske situation, lægge budget for en hverdagsøkonomi, etablere afdragsordninger, søge om gældssanering eller eftergivelse af offentlig gæld og meget andet.

Du vil sammen med en fast partner blive tilknyttet og tilbyde økonomirådgivning på et herberg, værested eller andet socialt tilbud. Her vil du møde herbergsbeboere og værestedsbrugere, som søger økonomisk rådgivning.

Inddragelse, læring og tillid
Økonomirådgivningen bygger på empowerment, der inden for socialt arbejde handler om at skabe en proces, hvor det enkelte menneske får kontrol og magt over sin egen situation. Vi har derfor et stort fokus på inddragelse og læring, og målet er, at den rådsøgende bliver i stand til at styre sin økonomi.

Som frivillig økonomirådgiver repræsenterer du hverken bank, kommune, skat, kreditorer eller andre. Du har ingen dagsorden eller løftede pegefingre. Den enkelte rådgivningssamtale skal altid tage udgangspunkt i det, den rådsøgende ønsker hjælp til – uanset om det er gælden til familie, venner, banken, myndigheder eller kreditorer eller noget helt andet. Det handler om at gribe de rådsøgendes motivation og hjælpe der, hvor det gør mest ondt. Det skaber tillid mellem dig og den rådsøgende, og det øger den rådsøgendes muligheder for at handle og skabe forandring.

En aktiv rolle
Vi lægger vægt på at styrke den rådsøgende gennem en aktiv rolle i rådgivningen. Og det er vigtigt, at vi ikke overtager ansvaret for den rådsøgendes økonomi. Derfor skal du involvere den rådsøgende så meget i arbejdet, som muligt kan. For nogle handler det om at være med til at åbne rudekuverter. For andre handler det om selv at kontakte banker, kreditorer eller andre. Det er forskelligt. Men du skal altid tage udgangspunkt i den enkeltes ønsker, ressourcer og motivation.

 

Hvad kræver det af dig?

 • du har uddannelse og erhvervserfaring inden for økonomi, jura, socialret eller lignende
 • du møder mennesker med respekt, værdighed og dér, hvor de er i deres liv
 • du tager udgangspunkt i den enkeltes ønsker og håb for rådgivningen
 • du har lyst til at skabe tillidsfulde relationer til de rådsøgende
 • du er tålmodig og stabil
 • du vil bruge 2 timer hver anden uge som frivillig


Hvad kan vi tilbyde dig?

 • et meningsfuldt frivilligt arbejde, hvor du gør en stor forskel for mennesker i udsathed
 • indsigt i en anden verden. En indsigt, som du måske kan bruge fagligt, og som du helt sikkert kan bruge personligt
 • stor medindflydelse på arbejdet og metoderne, vi anvender
 • oplæring, hvor du bliver klædt på til opgaven og arbejdet med mennesker, der er socialt udsatte
 • en fast makker – I vil altid være to sammen – og et fagligt fællesskab med andre engagerede frivillige økonomirådgivere
 • kontakt til en koordinator, som du altid kan kontakte, og som sikrer, at du bliver hørt – både når du har gode idéer, og når du er frustreret


Hvor har vi økonomirådgivning?
Vi tilbyder lige nu økonomirådgivning på syv lokaliteter:

 1. Herberget Kollegiet Gl. Køge Landevej (København – Valby)
 2. Ungeherberget Sporsløjfen (København – Østerbro)
 3. Kirkens Korshærs Herberg i Hillerødgade – ungeafdelingen (København – Nørrebro)
 4. Røde Kors Herberg for Kvinder (Hvidovre)
 5. Hjem til Dig, som er et projekt under Røde Kors målrettet unge på kanten af hjemløshed (København – Nordvest)
 6. NABO Center Amager, som er et socialpsykiatrisk værested (København – Amager)
 7. Specialenheden Tomgårdsvej – dagcenter Stæren, som er et rusmiddelsbehandlingstilbud (København – Nordvest)

Vi bliver løbende kontaktet af herberger, væresteder og andre sociale tilbud, der ønsker frivillig økonomirådgivning. Derfor vi vil gerne udvide antallet af rådgivningssteder i takt med, at vi får flere frivillige økonomirådgivere.

Lyder det som noget for dig?
Så kontakt Aja. Skriv lidt om dig selv, din faglige baggrund og ikke mindst din motivation for at blive frivillig økonomirådgiver i WeShelter. Vi glæder os til at høre fra dig!

Aja Bierring Kristoffersen
Programchef