fbpx
Om at være frivillig hos WeShelter

Om at være frivillig hos WeShelter

Vi tilbyder udfordrende og spændende frivilligt arbejde og vi sørger for, at du altid er klædt på til opgaven.

Tak, fordi du overvejer at blive frivillige i WeShelter!

Vi tror på, at frivillige kan noget ganske særligt. For os er frivillighed et redskab, der bidrager med nytænkning, kreativitet og frie rum, hvor brugere og frivillige mødes som medborgere og ikke som klient og professionel. Som frivillig er du med at skabe nye sociale fællesskaber, vise vejen til et mere indholdsrigt liv og bryde den ensomhed, der ofte følger med, når man er hjemløs.

Hvad får du som frivillig i WeShelter?
Vi kan tilbyde udfordrende og spændende frivilligt arbejde, der gør en forskel for nogle af Danmarks mest udsatte borgere.

Du bliver altid grundigt klædt på til opgaven, når du er frivillig i WeShelter. Vi sørger for en grundig indføring i din rolle, løbende sparring, mulighed for udvikling og kurser, events og oplæg, der gør dig klogere på målgruppen og på at være frivillig.

Se seneste kursuskatalog her.

Hvad forventer vi af dig?

  • Du har overskud til at rumme hjemløse/socialt udsatte og deres problemer
  • Du ser muligheder i alle mennesker
  • Du møder brugerne i øjenhøjde med respekt, værdighed, åbenhed og tolerance.

Til gengæld har du krav på:

  • At være dækket af WeShelters eller dens institutioners lovpligtige forsikringer under udførelse af det frivillige arbejde.
  • En ansat kontaktperson, som man kan henvende sig til i tilfælde af spørgsmål eller ved behov for vejledning og sparring.
  • At være omfattet af trygge rammer og relevante politikker for et trygt arbejdsmiljø.


Frivilligkontrakt
Alle frivillige skal underskrive en frivilligkontrakt. Frivillige samt grupper af frivillige skal indgå en frivilligkontrakt med WeShelter eller dens institutioner. Kontrakten skal indeholde en beskrivelse af frivilligindsatsen, den frivilliges navn, adresse og cpr. nr. Kontrakten er samtidig den frivilliges sikkerhed.

Vil du vide mere om at være frivillig i WeShelter?