Giv hjemløse en ny chance

Med din arv kan du være med til at sikre, at vores samfunds hjemløse, psykisk sårbare og ensomme får hjælp og støtte til et bedre liv.

WeShelter er en kirkeligt funderet organisation, som arbejder for at forbedre hjemløse og udsatte menneskers vilkår og livskvalitet. Vi driver herberger og væresteder, og vi laver ensomhedsbekæmpelse i udsatte boligområder. Vi har eksisteret siden 1893.

Om at donere sin arv

Som velgørende organisation er vi fritaget fra at betale boafgift, tidligere kaldet arveafgift, hvorfor det fulde arvebeløb går til hjemløsesagen. Hvis du ikke har børn eller ægtefælle, kan du desuden vælge at donere dele af din arv til en almengørende organisation og lade organisationen betale boafgiften. På denne måde vil dine andre arvinger ikke skulle betale boafgift af deres arv. Du kan der udover altid vælge at indskrive en almengørende organisation i dit testamente.

Vil du høre mere? 

Læs vores arvefolder her eller ring eller skriv til os

+45 36 16 11 13
kontakt@weshelter.dk


Godt at vide

  • Du kan til enhver tid ændre dit testamente, fx hvis din livssituation eller formue ændrer sig
  • Du kan betænke både familie, venner og velgørenhed på samme tid i dit testamente
  • WeShelter er fritaget for at betale boafgift til staten, så hvis du vælger at betænke os i dit testamente, vil hele beløbet gå til vores arbejde. Afgiften er på 15 % ved arv til egne børn og hele 36,25 % ved arv til søskende, nevøer, niecer, venner og andre
  • Du kan testamentere både store og små beløb til os. Det kan også være genstande, ejendom eller andet