Vil du bekæmpe hjemløshed?

Mere end 6300 mennesker i Danmark mangler et sted, de kan kalde hjem. Og tallet vokser år for år. Du kan være med til at hjælpe hjemløse til en bedre fremtid

På vores herberger griber vi mennesker, når krisen er værst, og alt afhænger af en seng for natten. Men når de akutte behov er mødt, står mange hjemløse tilbage med problemer, der kræver vedvarende hjælp.

Mange kæmper med fysisk og psykisk sygdom, mange har gæld og en stor del føler sig ensomme og isolerede fra samfundet.

Det er problemer, der kan gøre det rigtig svært at slippe ud af hjemløshed igen. Hvordan skal man få en lejlighed, hvis man aldrig har penge på kontoen, fordi man skylder alt væk? Og hvordan undslipper man ensomheden i egen bolig, hvis man ikke har nogen venner eller familie, som kan kigge forbi?

Derfor hjælper vi – også når gaden er skiftet ud med et tag og fire vægge. Og vi har brug for din hjælp til at nå endnu flere. De fleste af vores projekter lever kun i kraft af frivillige bidrag, og det er de faste bidrag, der gør, at vi kan arbejde langsigtet.

Hvordan hjælper vi?

Vi støtter op om den pædagogiske indsats på vores herberger med blandt andet økonomisk rådgivning, motion og nærende mad, vi hjælper med at skabe nye sociale fællesskaber og vi støtter i de svære vi overgange fra herberg til egen bolig.

Et nærende måltid: I vores sociale madklubber laver hjemløse og frivillige mad sammen hver uge. For mange er det ugens eneste måltid, der ikke spises alene

Forbindelse mellem hoved og krop: Forestil dig en hverdag, hvor du ikke er i fysisk berøring med andre mennesker. Sådan er livet for mange hjemløse. Derfor tilbyder vi blandt andet gratis massage på vores herberger. Det kan skabe forbindelse mellem hoved og krop og give et pusterum i en hektisk hverdag.

Økonomisk rådgivning: Vores frivillige økonomirådgivere hjælper med at åbne de svære rudekuverter og giver det økonomiske overblik. Det kan være det første skridt på vejen ud af hjemløshed.

Nye fællesskaber: Vi skaber nye fællesskaber uden for hjemløse miljøet. Det gør vi i frivilligprojekter, hvor frivillige og hjemløse matches i vennepar. Det giver noget at se frem til og en at tale med om løst og fast – stort og småt. Og sådan en ven kan være guld værd, når man flytter i egen bolig, og skal finde sin ben i en hverdag, hvor man ofte vil være meget alene.

 

Støt fast