fbpx
Artikel i Out & About: Hjemløse og udsatte LGBT+ personer

Artikel i Out & About: Hjemløse og udsatte LGBT+ personer

For mange rimer LGBT+ nok på fest, fællesskab og regnbuefarver. Men for en gruppe af LGBT+ personer, der samtidigt tilhører minoriteten af hjemløse og udsatte, er livet langt fra let.

Januar 2024

Uddrag fra artikel i LGB+ magasinet Out & About:

For et par år siden konkluderede en undersøgelse fra VIVE, at LGBT+ personer er dårligere stillet hvad angår parametre som indkomst, uddannelse, helbred, psykisk trivsel og diskrimination
end den heteroseksuelle og cis-kønnede del af befolkningen. Lægger man hjemløshed oveni, ser billedet endnu mere dystert ud. Der findes ingen tal på, hvor mange LGBT+ personer, der lever i hjemløshed i Danmark, men udenlandske undersøgelser peger på, at der er en overrepræsentation af LGBT+ personer blandt hjemløse. Det ser ud til også at gøre sig gældende i Danmark.

Ole Abildgaard Mikkelsen er direktør for WeShelter, der arbejder på at forbedre vilkårene for hjemløse og udsatte, og han har igangsat tiltag målrettet LGBT+ hjemløse og udsatte personer. Ole Abildgaard Mikkelsen og hans kolleger fandt frem til nogle LGBT+ personer, som var eller havde været hjemløse
og mødtes med dem til samtaler om, hvordan det var at være både LGBT+ og hjemløs.

”Det blev hurtigt tydeligt for os, at det absolut ikke er let. Selv for gruppen af ”almindelige” LGBT+ personer, er der en højere forekomst af psykisk sygdom, selvmord og rusmiddelbrug, og når man så lægger hjemløshed oveni, så er det virkelig nogle svære vilkår denne gruppe af mennesker lever
under,” siger Ole, og fortæller, at der er særlige udfordringerpå mange herberger, fordi de er kønsopdelte.

”Mange af de personer, jeg har talt med, føler at deres sikkerhed er truet, når de kommer som non-binær eller transperson. De er bange for overgreb. Og personalet har i nogle tilfælde sagt, at de ikke kan garantere personens sikkerhed,” fortæller Ole og tilføjer, at transpersoner er ekstra
udsatte, fordi deres kønsidentitet ikke altid er afspejlet i deres cpr-nr., som de, ifølge lovgivningen, skal fremvise for at kunne overnatte på et herberg.

”Det er et spørgsmål om at give folk den hjælp, de har brug for. Hvis man som udsat vælger ikke at opsøge hjælp eller vælger den fra, fordi man føler sig ekskluderet, så kan det blive rigtig farligt. Så ender man måske med at overnatte i en trappeskakt fremfor på et herberg. Det er uværdigt.”

Læs hele artiklen i LGBT+ magasinet Out & About fra januar 2024 her.