fbpx
Q & A

Q & A

Her kan du finde spørgsmål og svar på LGBT+ personer i udsathed.

 

Hvad er LGBT+?

LGBT+ er en betegnelse som dækker over flere forskellige grupper af mennesker. Bogstaverne står for Lesbiske (Lesbian), Bøsser (Gay), Biseksuelle (Bisexual) og Transkønnede (Transgender). Plusset står for de seksuelle orienteringer og kønsidentiteter, som ikke er indbefattet af ovenstående grupper, men som ligeledes medregnes i gruppen af LGBT+ personer. Det er f.eks. aseksuelle, panseksuelle, queers, non-binære og interkønnede.

Selvom LGBT+ er en forskellig gruppe af mennesker, så har LGBT+ personer det til fælles, at de bryder med normerne for køn og seksualitet. Normerne for køn og seksualitet er, de forventninger der findes i samfundet om, at alle personer som udgangspunkt er heteroseksuelle og ciskønnede. Ciskønnet betyder, at en person identificerer sig med det køn, de er blevet tildelt ved fødslen.

LGBT+ personer bryder med denne samfundsnorm ved enten at være ikke-heteroseksuelle, ikke-ciskønnede eller begge dele på samme tid. F.eks. kan man både være homoseksuel og transkønnet.

Queer er et ord som stammer fra engelsk. Tidligere blev ‘queer’ brugt som et skældsord mod LGBT+ personer. I dag bruger mange dog betegnelsen om sig selv, da ordet queer har en åben definition og både kan henvise til personer, som er ikke-heteroseksuelle og/eller ikke-ciskønnede.

Vil du videre mere om de enkelte bogstaver i LGBT+ kan du se mere i LGBT+ Danmarks ordbog.

 

Hvordan kan LGBT+ personer opleve udsathed?

Der er forskellige faktorer, som gør at LGBT+ personer kan opleve udsathed. Undersøgelser af LGBT+ personers levevilkår viser bl.a., at LGBT+ personer har dårligere sundhed og trivsel, samt i højere grad oplever ensomhed og diskrimination end den øvrige befolkning.

Undersøgelser viser, at LGBT+ personer har dårligere sundhed og trivsel end den øvrige befolkning, særligt hvad angår mental sundhed. De kæmper i højere grad med angst, depression, ensomhed, selvskade og selvmordsadfærd. Den nationale ensomhedsstrategi fastslår, at 28% af LGBT+ personer føler sig ensomme. Blandt transpersoner er det hele 46% af transpersoner, som oplever ensomhed.

Samtidigt er LGBT+ personer i risiko for at opleve diskrimination i form af hadtale, eksklusion, forskelsbehandling og vold.

Alt dette kan bidrage til, at LGBT+ personer oplever forskellige former for udsathed, så som hjemløshed, psykisk sårbarhed og social isolation. Langt fra alle LGBT+ personer oplever udsathed, men undersøgelser peger på LGBT+ personer som gruppe, er i større risiko for at opleve udsathed sammenlignet med befolkningen, som ikke er LGBT+ personer.

 

Hvor mange LGBT+ personer lever i hjemløshed?

Vi ved ikke, hvor mange LGBT+ personer, der lever i hjemløshed i Danmark.

Det skyldes bl.a. at kønsidentiet og seksualitet ikke registreres som en del af den nationale kortlægning af hjemløshed, som VIVE fortager hvert andet år.

En europæisk undersøgelse af LGBT+ personers levevilkår estimerer dog, at 1 ud af 5 LGBT+ personer i Europa på et tidspunkt har oplevet hjemløshed. Blandt transpersoner er dette 1 ud af 3.

I undersøgelser fra USA, Canada og England ses en stor overrepræsentation af LGBT+ personer blandt hjemløse unge. Her anslås det, at ca. en femtedel af den hjemløse unge er LGBT+ personer. Dette er en stor overrepræsentation, da LGBT+ personer anslås at udgøre under 10 procent af befolkning.

 

Hvad oplever LGBT+ personer, når de er i hjemløshed?

LGBT+ personer, der oplever hjemløshed er lige så forskellige som alle andre mennesker.

Undersøgelser viser dog, at en række karakteristika går igen. Mange udsatte LGBT+ personer har komplekse psykiske og sociale problematikker. Mange har brudte eller svære relationer til familien og et begrænset sociale netværk. Derudover oplever mange hjemløse og udsatte LGBT+ personer diskrimination.

En undersøgelse fra Projekt Udenfor fra 2022 beskriver, at hjemløse LGBT+ personer kan have dårligere adgang til forskellige hjælpeydelser og ligeledes opleve social eksklusion og diskrimination, når de f.eks. opsøger herberger eller sundhedsvæsenet. Find undersøgelsen Fremmedgjort fra Projekt Udenfor her