Få en LGBT+ Ven

Få en LGBT+ Ven

Er du LGBT+ person og oplever du dig udsat, psykisk sårbar eller lever du i hjemløshed? Så kan du få en frivillig LGBT+ Ven.

Hvad er LGBT+ Venner?

LGBT+ Venner er en aktivitet, der henvender sig til dig, som er LGBT+ person og oplever dig udsat, psykisk sårbar eller lever i hjemløshed.

Formålet er at skabe positive og meningsfylde relationer, som bygger på et ligeværdigt venskab mellem dig og en frivillig LGBT+ person.

Du vil møde et menneske, som du kan spejle dig i og dele dine problemer og udfordringer med.

Aktiviteten

Et match med en frivillig LGBT+ person bliver altid skabt i dialog med dig, og vi matcher jer ud fra interesser, behov og ønsker.

Som LGBT+ Venner bestemmer I, hvad I har lyst til at lave sammen. Det kan f.eks. være, at I har lyst til at gå tur i naturen, dyrke sport, gå i biografen, gå på café eller noget helt andet.

Du og din LGBT+ Ven vil mødes 1-2 timer hver anden uge.

Hvem er den frivillige LGBT+ Ven?

Vores frivillige er LGBT+ personer, som ønsker at hjælpe et menneske i udsathed, og som har overskud til støtte dig i at komme ud af din isolation og måske opleve nye ting. Den frivillige LGBT+ Ven kan også introducere dig for nye fællesskaber, hvis du ønsker det. Men det hele handler om dine ønsker og behov. Frivillige LGBT+ Venner er mennesker i alle aldre, og de har alle forskellige baggrunde og erfaringer. Fælles for dem alle er, at de ønsker at indgå i en relation med et andet menneske, og de definerer sig som en del af LGBT+ målgruppen.

Vil du du vide mere om frivillige LGBT+ Venner?

Så kan du kontakte Maria Öhman Roelsgaard. Hun kan fortælle dig mere om frivillige LGBT+ Venner og tilbyde dig en samtale, hvor hun møder dig, der hvor du er. Du er velkommen til at tage en ven eller anden relation med til samtalen, og du forpligter dig ikke til noget.

Maria Öhman Roelsgaard
Udviklingskonsulent