fbpx
Arbejde, der giver mening

Arbejde, der giver mening

Arbejde til udsatte: Det skal ikke kræve særlige kompetencer, men alle skal være uundværlige. Det er ideen bag WeShelters øko-gartnerier.

Bag herberget Kollegiet i Valby og i et naturskønt område uden for Hedehusene gemmer sig to økologiske gartnerier, der passes og plejes af udsatte borgere fra København. Her dyrkes specielle afgrøder, som afsættes til københavnske restauranter og køkkener. Nu udvider WeShelter, så endnu flere kan blive en del af et rummeligt arbejdsfællesskab.

Hjemløs har sat lederen af WeShelters væresteder og opsøgende arbejde, Anders Sørensen, i stævne for at blive klogere på, hvorfor beskæftigelsesindsatsen er et fokusområde – og hvordan gartneriet og haver kan blive en løftestang inden for beskæftigelse til udsatte.

Hvorfor skal en social organisation arbejde med beskæftigelse?
I socialpsykiatrien står vi for omsorg og støtte til vores borgere, og den vil vi gerne forvalte på bedste vis. Det betyder også, at vi skal hjælpe vores borgere til at tage ansvar for eget liv. Rigtig mange sidder med et ønske om at bidrage, og det kan vi imødekomme under trygge rammer, hvor der er plads til alle.

Hvordan griber WeShelter indsatsen an?
Vi fokuserer på fleksible jobs på få timer frem for beskæftigelses-pladser. Vores oplevelse er ofte, at ingen tager ansvaret på sig, når en borger er hos os i et jobcenter-forløb. Her vil vi gerne tage den enkelte helt ind og spørge: ‘Kan vi ansætte dig?’ For vi tror på den enkelte, og vi vil gerne give et reelt ansvar frem for et job-forløb, der for mange føles som ligegyldigt, da det kan være svært at tro på, at det laver om på deres situation. Det gør et job til gengæld. Her får man både løn og er en del af en produktion, hvor det endelige produkt er i høj kurs.

Kan I både skabe arbejdspladser og være socialfaglige?
Vores opgave vil altid være socialfaglig, men vi tror på, at vi stadigvæk kan skubbe borgeren
forrest og gribe deres motivation. Vi vil nå vores brugere, der hvor de siger: ‘Jeg tror gerne, at jeg vil noget andet, jeg vil gerne ændre min situation’. Her står vi klar med et fleksibelt job og støtte. Og så er vi et rummeligt fællesskab, hvor man kan byde ind på mange måder. Alle brugere af vores tilbud er velkomne i vores gartnerier, og man kan også bidrage frivilligt.

Hvorfor satse på gartnerier?
Fordi vi her kan producere noget, der virkelig er efterspurgt. Samtidig er det et område, hvor
der er plads til fleksible småjobs på få timer, og hvor mange opgaver kan løses uden særlige
kompetencer. Derfor kan vi skrue indsatsen sammen, så alle har en særlig rolle at spille. Det giver motivation. Oftest arbejder vi også manuelt, så vores produktion er afhængig af mange hænder, og det kan mærkes, hvis man mangler.

Hvordan byder fremtiden på?
Vi skal udvide, og vi satser på de bynære gartnerier. Det giver men ing i forhold til beskæftigelse, da vi i byen skal plante i potter over jorden for at sikre økologien. Det giver opgaver til flere. Samtidig giver det mening i forhold til bæredygtigheden, at vi dyrker lokalt, og det giver en nærhed mellem bruger og kunde, når vi for eksempel afleverer grønt samt indsamler kompost rundt om i byen på vores elcykler.