fbpx
Hjemløse unge har fået nyt herberg

Hjemløse unge har fået nyt herberg

WeShelters ungeherberg har fået nyt hjem. 24 hjemløse unge er flyttet ind på det nye herberg Sporsløjfen.

Området ved det gamle Øresunds Hospital ved Svanemøllen på Østerbro har fået nye beboere. I maj måned flyttede WeShelters ungeherberg fra slidte lokaler på Rådmandsgade 60 på Nørrebro til et nyt herberg Ved Sporsløjfen 2. Samtidig skiftede herberget navn fra RG60 til Ungeherberget Sporsløjfen.

Målet med et nyt herberg til de hjemløse unge er at skabe de bedste rammer og forudsætninger for at hjælpe dem ud af hjemløshed og videre til et godt liv i eget hjem.

Lidt som et hjem

De sidste fem år har arkitekten Uffe Leth fra arkitektfirmaet LETH & GORI, som en del af DPS PLUS – strategisk partner af arkitekter, ingeniører og entreprenører, arbejdet tæt sammen med Københavns Kommune og forstanderen for ungeherberget Thommi Nielsen om at skabe de bedste rammer for det nye herberg. Uffe Leth har tidligere tegnet bygninger til udsatte mennesker og ved, at der er flere ting på spil, når man arbejder med sårbare unge i hjemløshed.

Foto: Laura Stamer

“Som arkitekt handler det om at sætte sig ind i den livssituation, de hjemløse unge står. På Ungeherberget Sporsløjfen har vi arbejdet med det, man kan kalde helende arkitektur eller tryghedsskabende arkitektur. Det handler om at skabe en ramme, hvor man føler, at man er hjemme – og ikke på en institution,” fortæller Uffe Leth og fortsætter:

“Den eksisterende bygning fra starten af 19-tallet havde mange gode håndværksmæssige og rumlige kvaliteter, og vi har udvidet denne bygning med en ny tilbygning. Det har givet os mulighed for at skabe plads til 24 beboerværelser samt tilføje en række forskellige fællesrum til beboerne. Det betyder, at der hele tiden er et sted, de unge kan trække sig hen, hvis de gerne vil være sig selv samt et sted de kan være, hvis de gerne vil være i fællesskab med andre. Samtidig har de unge alle fået deres eget værelse, hvor de kan lukke døren, og hvor det er rart at være. Hvor der er dagslys og ro. Sporsløjfen skal være et rart, trygt og hjemligt sted at være for de unge, det er intentionen.”

 

Rum til privatliv og tillid

På det gamle herberg på Nørrebro boede beboerne op til tre på ét værelse, hvilket gjorde det svært at have et privatliv.

“På Sporsløjfen kan beboerne gå op på deres værelsesgang, og så er det kun de beboere, som bor deroppe som kommer ind. Dørene indtil værelserne er lydtætte, og der er forholdsvis lydtæt mellem værelserne, så man kan faktisk have et privatliv, og det var helt umuligt på det gamle herberg,” forklarer Thommi Nielsen, forstander på Ungeherberget Sporsløjfen.

De nye rammer på herberget har også skabt rum til vigtige samtaler mellem de ansatte og de unge beboere. Samtaler, som er vigtige for, at der kan opbygges en tillid mellem de hjemløse unge og de an- satte og frivillige.

Thommi Nielsen, forstander på Ungeherberget Sporsløjfen, viser rundt til indvielsen af herberget i maj 2022. Foto: Thomas Frederiksen fra ØsterbroLIV.

“Når de unge kommer til os, så har de ofte bare én pose med noget tøj. Alt andet er væk; bolig, netværk, bankkonto, sygesikringsbevis. Og de har mistet tilliden til, at der er nogen, som vil hjælpe dem. Men det vil vi,” fastslår Thommi Nielsen og fortsætter: “På det nye herberg har vi fået meget bedre rammer for de vigtige samtaler med beboerne. Altså før måtte vi gå på café eller et eller andet sted, fordi der simpelthen ikke var rum nok på det gamle herberg. Men på det nye herberg kan vi altid finde et sted til de fortrolige samtaler.”

 

 

 

Puste ud og fællesskab

På Ungeherberget Sporsløjfen er der plads til 24 hjemløse unge i alderen 18-30 år, som i en alt for tidlig alder har slået sig hårdt på livet. De hjemløse unge kommer til herberget med tomme hænder, men med en tung bagage fyldt med alt fra psykiske problemer, ludomani til alkohol og stofbrug. En af dem er Senait, en ung kvindelig beboer på 26 år, som har fået sit eget værelse på Sporsløjfen.

Ungeherberget Sporsløjfen har en stor dejlig have, hvor beboerne, personalet og frivillige kan samles til grillaftener, fodbold og hyggelige stunder. Foto: Laura Stamer

“Det betyder rigtig meget at få sit eget værelse. Nu kan jeg lukke min dør og være mig selv. Jeg sover også bedre nu end på det gamle herberg, hvor vi boede sammen på værelserne, og der var mere larm,” fortæller Senait og fortsætter: “Det er også ligesom om, at vi er kommet tættere på hinanden. Beboerne er gladere. Det tror jeg også er fordi, at der er mere lys og plads på Sporsløjfen.“

Med det nye ungeherberg er de bedste rammer skabt for Senait og de andre beboere på Sporsløjfen, som i den grad har behov for deres eget værelse, hvor de kan lukke døren og puste ud. De hjemløse unge kan kalde Sporsløjfen deres hjem for en stund og finde ro fra livet på gaden og venners sofaer. Her kan de genvinde tilliden til andre mennesker, blive en del af nye fællesskaber og finde troen på dem selv igen – så de kan komme ud af hjemløsheden og videre til et godt liv et sted, som de kan kalde deres eget hjem.

Naboer til det nye ungeherberg har taget godt imod de nye unge beboere. Og da WeShelter efterlyste frivillige til sociale madklubber på det nye herberg, hvor frivillige tilbereder sund mad sammen med beboerne og spiser i fællesskab, så stod engagerede østerbroere i kø til at gøre en forskel for de hjemløse unge på Sporsløjfen.