fbpx
Nyt projekt: Sociale madklubber til beboere i skæve boliger

Nyt projekt: Sociale madklubber til beboere i skæve boliger

TrygFonden støtter nye fællesskaber med maden i centrum, der reducerer ensomhed blandt beboerne i skæve boliger.

Den 15. marts 2022

Udsatte beboere i skæve boliger har sociale og psykiske udfordringer, der gør, at de har svært ved at få et godt liv i almindelige boliger. Samtidig har mange af beboerne svært ved at tage del i samfundets fællesskaber.

Derfor lancerer WeShelter, med støtte fra TrygFonden og i samarbejde med Hjemløseenheden i Københavns Kommune og almene boligorganisationer i KAB- fællesskabet, projektet ’Livsglæde i skæve boliger’. Projektet går ud på at etablere og udvikle nye sociale madklubber i skæve boliger i København. De skæve boliger er små et- eller to-rums boliger, hvor beboerne har mere frie rammer, end man finder i almindelige boliger. Til hver afdeling med skæve boliger er der tilknyttet en social vicevært, som hjælper beboerne i dagligdagen.

I de nye sociale madklubber tilbereder og spiser de udsatte beboere et sundt og nærende måltid mad sammen med frivillige en aften om ugen. Målet er, at beboerne i de skæve boliger både vil få en bedre livskvalitet og blive bedre rustet til at deltage i andre positive og meningsfulde fælleskaber ved at være med i en social madklub.

En plads i fællesskabet
I WeShelter har mere end 100 års arbejde blandt mennesker på den yderste kant af samfundet vist, at et tag over hovedet ikke er en garanti for, at ensomhed og psykisk mistrivsel holdes fra døren. Derfor er hovedbestyrelsesformand i WeShelter Mads Engholm begejstret for etableringen af de nye sociale madklubber.

”Mange af de mennesker, der bor i skæve boliger, har levet et hårdt liv. Flere kæmper med ensomhed og psykisk mistrivsel og er sjældent en del af samfundets fællesskaber. Ikke fordi de ikke vil, men fordi forudsætningerne for deltagelse er for svære. Vi er derfor glade for etableringen og udviklingen af madklubber i skæve boliger, der giver udsatte mennesker mulighed for at blive en del af et aktivt og meningsfuldt fællesskab, som kan være springbræt til samfundet og en vej ud af social isolation.”

TrygFonden støtter projekter, som letter adgangen til fællesskaber, og i fonden er der stor tro på, at sociale madklubber i skæve boliger kan åbne døre til samfundets øvrige fællesskaber:

”TrygFonden støtter op om projekter, der baner vej til fællesskabet for udsatte mennesker. Vi tror på, at projektet ’Livsglæde i skæve boliger’ udover at sikre beboerne et sundt måltid mad vil give dem positiv social kontakt med mennesker uden for deres boligområde og på sigt styrke deres sociale kompetencer og deltagelse i det omkringliggende samfunds fællesskaber,” udtaler Mette Reissmann, som er repræsentant i TrygFonden.

Et godt liv i egen bolig
Projektet gennemføres på Toften i Brønshøj (14 boliger), Hulgårdsvej i København NV (10 boliger) og Hammelstrupvej i København SV (8 boliger). KAB administrerer de boligorganisationer, som har opført og driver de skæve boliger, der indgår i projektet, og Lone Skriver, der er vicedirektør i KAB-projektet, ser projektet som et vigtigt led i organisationens boligsociale strategi:

”KAB vil udover at være med til at skabe bedre boliger for alle også skabe rammerne om et godt liv. Derfor støtter vi op om lokale fællesskaber, som kan fremme trivslen i vores boligområder. Projektet ’Livsglæde i skæve boliger’ er et vigtigt skridt i denne retning, og vi ser derfor frem til et spændende og værdifuldt samarbejde.”

Samarbejdsprojektet har også Hjemløseenheden i Københavns Kommune med ombord. I Hjemløseenheden tror områdechef Pedro Casado Michael på, at de sociale madklubber kan blive et værn mod hjemløshed.

”At støtte udsatte borgere i København til en permanent boligsituation er kernen i vores arbejde. Etableringen af sociale madklubber i skæve boliger tilbyder udsatte beboere et fællesskab, som mindsker deres chance for enten at falde tilbage i eller stifte bekendtskab med hjemløshed. Vi glæder os derfor over projektet.”

Fakta om ’Livsglæde i skæve boliger’
’Livsglæde i skæve boliger’ gennemføres over en toårig projektperiode på tre lokaliteter med i alt 32 skæve boliger i København. Projektet er blevet til med støtte fra TrygFonden, der har doneret 1,4 millioner kr. til projektet. 45 udsatte beboere i skæve boliger og 40 frivillige forventes at blive en del af fællesskabet i de sociale madklubber. Projektet gennemføres med henblik på at indsamle viden og erfaringer, som kan danne grobund for eventuel videreførelse og udvidelse til andre afdelinger med skæve boliger i Danmark.

Fakta om WeShelter
WeShelter arbejder med frivillige og lønnede kræfter for at gøre op med tre store samfundsproblemer: hjemløshed, ensomhed og psykisk mistrivsel. Vores mål er, at mennesker i udsatte positioner kan leve et selvstændigt og meningsfuldt liv. Hvor de er værdige og kan træde ind i og bidrage til samfundets fællesskaber ved at erkende, udvikle og anvende egne ressourcer. Vi møder derfor det enkelte menneske anerkendende og ressourceorienteret og med respekt for den enkeltes livssituation.

For yderligere information, kontakt:
Kasper Waale, kommunikationskonsulent i WeShelter, tlf.: +45 29 39 39 86, kw@weshelter.dk